Připravujeme vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2023-2024

Do 3. kola přijímacího řízení je možné podat přihlášku od 28. 6. 2024 do 8. 7. 2024.

Přihlášku bude možné podat pouze v listinné podobě a do těchto oborů.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

Cestovní ruch
Hotelový management 
Sociální činnost

Obory vzdělání s výučním listem:

Kuchař – číšník
Prodavač
Truhlář

Nástavbové studium:

Podnikání – denní
Podnikání – dálkové

Zkrácené studium

Kuchař – číšník
Prodavač
Truhlář

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 12. 7. 2024.

Přesné počty přijímaných žáků budou zveřejněny dodatečně.