Závěrečné zkoušky

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK – JARNÍ TERMÍN ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Třída

Písemná část ZZ

Praktická část ZZ

Pracoviště

Studijní volno

Ústní část ZZ

Učebna/příprava

k ústní ZZ

KA1.Z

1. 6. 2023

2.6. – 9.6.2023

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

12.6. – 15.6.2023

16.6.2023

502a/512

TR3.A

1. 6. 2023

2.6. – 12.6.2023

PP Znojmo – Dřevotvar

13.6. – 16.6.2023

19.6.2023

502a/512

PR3.A

1. 6. 2023

2.6. – 13.6.2023

SD Jednota M. Krumlov

14.6. – 19.6.2023

20.6.2023

502a/512

PR1.Z

1. 6. 2023

2.6. – 13.6.2023

SD Jednota M. Krumlov

14.6. – 19.6.2023

20.6.2023

502a/512

A3.A

1. 6. 2023

2.6. – 14.6.2023

US Psota, s.r.o., PP Znojmo

15.6. – 20.6.2023

21.6.2023

502a/512

KČ3.A

1. 6. 2023

2.6. – 15.6.2023

SOU a SOŠ Znojmo, s.r.o.

SD Jednota M.Krumlov

16.6. – 21.6.2023

22.6.2023

502a/512

KČ3.B

1. 6. 2023

2.6. – 16.6.2023

19.6. – 22.6.2023

23.6.2023

502a/512

KČ1.Z

1. 6. 2023

2.6. – 12.6.2023

19.6. – 22.6.2023

23.6.2023

502a/512

Automechanik

Písemná ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod.- 14.00 hod. (7 hod./1 den)

Ústní ZZ – zahájení v 7.00 hod.- 15.00 hod. (15 min. /žák)

Truhlář

Písemná ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 14.00 hod.

(7 hod./1den)x 3 dny)

Ústní ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 15.00 hod.(15 min./žák)

Kadeřník

Písemná ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 17.00 hod. (6 hod./1den)

Ústní ZZ – zahájení v 9.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

Prodavač

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 12.00 hod. (5-7 hod./1den)

Ústní ZZ – zahájení v 8.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

Kuchař-číšník

Písemná ZZ– zahájení v 8.00 hod. – 12.30 hod. (4 hod.)

Praktická ZZ– zahájení v 7.00 hod. – 13.00 hod. (6 hod./1den)x 3 dny)

Ústní ZZ – zahájení v 7.00 hod. – 15.00 hod. (15 min./žák)

HARMONOGRAM - ZZ – obor Kuchař – číšník - školní rok 2022/2023
PRAKTICKÁ ČÁST – 02. - 12. 06. 2023

Příjmení, jméno žáka

 Třída

Tabule - SOP                     

Datum                           

Čas přípravy

tabule

Vaření

Uč. 106

Obsluha

Uč. 107

čas zkoušky

vaření/obsluha

Bělobradičová Bára

KČ3.A

2.6.

7-9 (resp.)

6.6.

7.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Broučková Eliška

KČ3.A

2.6.

7-9 (resp.)

6.6.

7.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Budišová Lenka

KČ3.A

2.6.

7-9 (resp.)

6.6.

7.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Harašta Pavel

KČ3.A

JMK

JMK

JMK

JMK

JMK

Hudec Patrik

KČ3.A

JMK

JMK

JMK

JMK

JMK

Klinerová Lucie

KČ3.A

2.6.

7-9 (resp.)

6.6.

7.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Kmotorka Tibor

KČ3.A

2.6.

7-9 (resp.)

6.6.

7.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Polášková Nela

KČ3.A

2.6.

7-9 (resp.)

6.6.

7.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Procházka Michal

KČ3.A

2.6.

7-9 (resp.)

6.6.

7.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Rozsypal Matěj

KČ3.A

2.6.

7-9 (107)

7.6.

6.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Schusková Natálie

KČ3.A

2.6.

7-9 (107)

7.6.

6.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Sovová Sára

KČ3.A

2.6.

11-13  (resp.)

7.6.

6.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Urbánková Kamila

KČ3.A

2.6.

11-13  (resp.)

7.6.

6.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Valičová Robina

KČ3.A

2.6.

11-13  (resp.)

7.6.

6.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Wirglerová Simona

KČ3.A

2.6.

11-13  (resp.)

7.6.

6.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Benáčková Dominika

KČ3.B

2.6.

11-13  (resp.)

7.6.

6.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Brožková Adéla

KČ3.B

2.6.

11-13  (resp.)

9.6.

12.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Březinová Aneta

KČ3.B

2.6.

11-13  (resp.)

9.6.

12.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Bulín Zdeněk

KČ3.B

2.6.

11-13  (107)

9.6.

12.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Dalíková Aneta

KČ3.B

2.6.

11-13  (107)

9.6.

12.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Ďuráčová Vanesa

KČ3.B

5.6.

7-9 (resp.)

9.6.

12.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Jančová Lucie

KČ3.B

5.6.

7-9 (resp.)

9.6.

12.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Langrová Renata

KČ3.B

5.6.

7-9 (resp.)

12.6.

9.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Pánek Vladimír

KČ3.B

5.6.

7-9 (resp.)

12.6.

9.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Stehlík Jakub

KČ3.B

5.6.

7-9 (resp.)

12.6.

9.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Šnajdrová Anna

KČ3.B

5.6.

7-9 (resp.)

12.6.

9.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Valášek Roman

KČ1.Z

5.6.

7-9 (107)

12.6.

9.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

Sližíková Lenka

PK

5.6.

7-9 (107)

12.6.

9.6.

Vaření 6.30 – 12.30/obsluha 8.00 – 14.00

 

Upozornění: Slavnostní tabule budou žáci připravovat ve škole.

Žáci JMK-Miroslav na restauraci Slávie – obhajobu SOP v cizím jazyce budou žáci konat 5. 6. 2023 od 9.00 – 11.00 hod. na SOU a SOŠ Přímětická.

 

Čas zkoušení (obhajob) tabulí je stanoven od 9.00 – 11.00 hod./ 13.00 – 15.00 hod.

Informace: UOV – Hudečková Dagmar Bc., Bednaříková Michaela Mgr., Sedláková Zuzana Mgr. Doubková Zdeňka,    Ing. Klára Němcová

Vypracoval: Bc. Martin Benda – VUOV                            Ve Znojmě dne 30. 05. 2023

JAK ŠKOLSKÝ ZÁKON UPRAVUJE ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UČŇŮ

ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU UPRAVUJE ŠKOLSKÝ ZÁKON V NÁSLEDUJÍCÍCH PARAGRAFECH:

Závěrečná zkouška: § 74, § 75 a § 76

Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky: § 82

Společná ustanovení: § 183c

Závěrečná zkouška § 74

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na sekretariát školy.

K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku.

NOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA- Kvalita pro učňovské školství

NZZ2

Od roku 2014/2015 skládají všichni absolventi učebních oborů závěrečné zkoušky podle jednotného zadání. Zkoušky byly sjednoceny na základě novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. května 2015. Naše škola se do projektu zapojila mnohem džíve.

Příprava jednotných závěrečných zkoušek probíhala od roku 2005 postupně v rámci projektů, na něž přispíval Evropský sociální fond: Kvalita I, Nová závěrečná zkouška a Nová závěrečná zkouška 2. Od srpna 2014 zabezpečuje nové závěrečné zkoušky Národní ústav pro vzdělávání ve své hlavní činnosti, o financování se stará Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Všechny učební obory na SOU a SOŠ, SČMSD Přímětická  vykonávají závěrečné zkoušky podle nové koncepce MŠMT- JZZZ (Jednotné zadání závěrečných zkoušek).Zkoušky se realizují podle jednotného zadání projektu NZZ2 – Nová závěrečná zkouška. Stěžejním cílem projektu je reformovat závěrečnou zkoušku v oborech středního vzdělání s výučním listem. Podstatou změn je realizovat ZZ v souladu s potřebami oboru vzdělání a vývojem příslušných kvalifikačních požadavků. Přitom je důležité zachovat to, co je ve stávajících ZZ funkční a vyhovující.Je třeba začlenit do závěrečné zkoušky v co nejvyšší míře aktuální požadavky trhu práce, posílit kvalitu odborné přípravy v jednotlivých oborech vzdělání a vše přizpůsobit možnosti realizace.Dále jde o podporu přizpůsobivosti absolventů vůči vývojovým trendům příslušné odborné kvalifikaci, tj. např. uplatňování nových technologií a dalších odborně specifických požadavků. ORGANIZACE ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKYZadávání závěrečné zkoušky probíhají v souladu s platnou legislativou (Vyhláška č. 36/2014 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem).Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí § 3 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Písemná zkouška Pro písemnou zkoušku se vygeneruje z jednotného zadání pro každého žáka jedno zadání. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

Praktická zkouškaPro praktickou zkoušku ředitel školy sestaví podle pokynů v jednotném zadání libovolný počet témat. Pokud vybere více témat, žák si jedno téma vylosuje.

Ústní zkouškaPro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna podotázka z obecného přehledu ze světa práce, která je součástí jednotného zadání. Zařazení druhé podotázky z odborných předmětů mimo jednotné zadání je v kompetenci ředitele školy.

Celkové hodnocení závěrečné zkouškyHodnocení a klasifikace závěrečné zkoušky probíhá v souladu s § 2 odst.1 vyhlášky č. 36/2014 Sb.

Status studenta - do kdy jste studenty po zkoušce?