SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program 75-41-M/01
Základní údaje:
  • rámcový vzdělávací program - 75 -41-M/01 Sociální činnost
  • délka přípravy – čtyři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • způsob ukončení – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou
Popis oboru:

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních i pobytových zařízeních, v terénních a asistenčních sociálních službách, v domovech pro seniory, v institucionálních zařízeních sociální péče pro osoby s různým postižením. Během studia získají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz se přitom klade na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit – přiměřenou empatii, komunikativní dovednosti, bezpředsudkový přístup ke klientům a profesní etiku.

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci platí školné.

Nabídky všech oborů s učebním plánem najdete zde.

Image