Obsah

Školní vzdělávací program 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

Sociální činnost

Základní údaje:

  • délka přípravy – čtyři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • způsob ukončení – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Popis oboru:

Absolventi oboru budou pracovat s lidmi, kteří vyžadují sociální pomoc, asistenci a podporu. Tato činnost je vykonávaná v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociální péče pro děti a dospělé. Získané znalosti a dovednosti mohou uplatnit i jako pracovníci sociální péče obecních a okresních úřadů a okresních správ sociální péče nebo v terénu. Absolventi získají také vědomosti z oblasti managementu sociálních služeb.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 35,- Kč.
Žáci platí školné 6000,- Kč za rok.

 

Ohlédnutí za rokem naplněným praxí

Učební plány všech oborů najdete zde.