CESTOVNÍ RUCH

Školní vzdělávací program 65-42-M/02
Základní údaje:
  • rámcový vzdělávací program – 65-42-M/02 Cestovní ruch
  • délka a forma vzdělání – čtyři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – přijímací zkouška
  • ukončení vzdělání – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou
Popis oboru:

Absolventi oboru Cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů jako recepční, zaměstnanci rezervačních oddělení, na úseku ubytovacích služeb, asistenti, animátoři aj. a dále jako průvodci cestovního ruchu, delegáti, referenti apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci platí školné.

Nabídky všech oborů s učebním plánem najdete zde.

Image