Obsah

Cestovní ruchŠkolní vzdělávací program 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH

 

Základní údaje:

  • délka přípravy – čtyři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • způsob ukončení – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Popis oboru:

Absolventi oboru Cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů jako recepční, zaměstnanci rezervačních oddělení, na úseku ubytovacích služeb, asistenti, animátoři aj. a dále jako průvodci cestovního ruchu, delegáti, referenti apod., popř. ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 35,- Kč.
Žáci platí školné 6000,- Kč za rok.

 

Učební plány všech oborů najdete zde.