Zkrácené studium

Základní údaje:
  • je nabízeno od školního roku 2015/2016 v oborech:
   • Kuchař-číšník, Prodavač, Truhlář, Kadeřník pro absolventy oborů s výučním listem nebo oborů s maturitním vysvědčením
   • Kosmetické služby, Sociální činnost pro absolventy oborů s maturitním vysvědčením
  • uchazeči budou navštěvovat zejména odborné předměty, ze kterých budou skládat závěrečnou nebo maturitní zkoušku (dle typu oboru)
  • délka studia: učební obor 1 rok, studijní obor 2 roky
  • výuka bude kombinací teoretického a praktického vzdělávání (1-2 dny teorie, 2-3 dny praxe, opět dle typu oboru)
  • výhoda absolvování zkráceného studia - možnost:
   • doplnit si vzdělání v dalším oboru v kratší době, čímž se zvýší uplatnitelnost absolventa na trhu práce
   • propojit podobné obory a zvýšit si kvalifikaci (např. kombinace oboru Kuchař-číšník a Hotelový management)
   • doplnit si kvalifikaci v oboru, ve kterém již absolvent pracuje bez potřebného vzdělání (v současné době zejména obor Prodavač, ve kterém pracuje velké množství nekvalifikovaných zaměstnanců)
   • rychleji si doplnit kvalifikaci dle aktuální poptávky s ohledem na regionální poptávku trhu práce (v současnosti oblast sociálních pracovníků, kterých je nedostatek)
  • školné:
   • učební obor: 15 - 18 000,- Kč/školní rok
   • studijní obor:15 - 18 000,- Kč/školní rok
   • termín podání přihlášky: 1. březen (1. kolo přijímacího řízení), další termíny dle jednotlivých kol přijímacího řízení

  Kontaktní osoba:
  Mgr. Lucie Pláňková
  SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.
  Přímětická 1812/50
  669 41 ZNOJMO

  Tel.: 537 020 511
  Mobil: +420 724 536 514
  E-mail: plankova.lucie@sousoszn.cz