Studentská společnost

V rámci doplňkového výukového programu pro obor Podnikání, obchod a služby mají studenti již jedenáctým rokem možnost vyzkoušet si podnikání v praxi. Tento projekt umožňuje celosvětová nezisková vzdělávací organizace Junior Achievement, což ve volném překladu znamená „mladý člověk, který chce něčeho dosáhnout“. A tak program skutečně funguje. Studenti založí vlastní společnost, složí základní kapitál z osobních prostředků, vymyslí program a mohou podnikat. Cílem podnikání je nejen vytvořit kladný hospodářský výsledek, ale zejména se naučit zodpovědnému a etickému podnikání, tedy nemít zisk jako jediný cíl, nýbrž pečovat o zaměstnance, dbát na ekologii a získané prostředky věnovat na podporu potřebnějších. Naši studenti už v počátku programu navázali kontakty s dětským domovem a pomáhají především mladým lidem, kteří musí po dosažení osmnácti let věku domov opustit.

Hlavním úkolem studentské společnosti je aplikovat v praxi teoretické poznatky získané při studiu. Pro studenty je vždy velkým překvapením, že ekonomické zákony fungují, zatímco lidský faktor, v tomto případě oni sami, selhává v případech, které obvykle pokládáme za samozřejmé. Jedná se například o zcela běžné plnění vzájemných slibů a povinností, neboť ve firmě není nikdo, kdo by jim hlídal termíny a umetal cestičku. A tak mnohdy vzájemná komunikace probíhá v rušném klimatu. O to více se později těší z výsledků, které se přece jenom dostaví.

Nebojí se také srovnání s ostatními studenty všech typů škol. Svoji práci se naučí dobře prodat, o čemž svědčí loňské druhé místo v celostátní soutěži o nejlepší studentskou společnost.

Součástí programu jsou také workshopy, přinášející vzdělávání netradičním a zábavným způsobem. Studenti tak dostanou možnost navštívit i místa, která jsou běžně nepřístupná, například Baťovu vilu ve Zlíně. Odměnou za dosažené umístění je audience v soukromé residenci amerického velvyslance, kde probíhá předání cen úspěšným studentům.

Podnikání ve firmě umožňuje, aby se v ní uplatnili všichni členové společnosti podle svých možností a schopností. Výuka, kde se nezkouší, ale nepřipravenost se trestá sama a špatný výsledek mrzí více než pětka, naučí žáky zodpovědnosti, spolupráci i rozhodování.

Je skvělé, že takovýto program existuje a že je našim studentům dostupný.