Podnikání - dálkové studium

Školní vzdělávací program 64-41-L/51
Základní údaje:
  • rámcový vzdělávací program – 64-41-L/51 Podnikání
  • délka a forma vzdělání – tři roky, dálková forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – výuční list, přijímací zkouška
  • ukončení vzdělání – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou
Popis oboru:

Absolvent oboru Podnikání se uplatní v profesích zaměřených na výkon ekonomických, provozně-ekonomických, obchodních a administrativních činností zejména při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

Žáci platí školné.

Nabídky všech oborů s učebním plánem najdete zde.