Obsah

NÁSTAVBOVÉ DÁLKOVÉ STUDIUM 64-41-L/51 Podnikání dálkové

Základní údaje:

  • délka přípravy – tři roky
  • dálková forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – výuční list
  • ukončení vzdělání – maturitní zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Popis oboru:

Absolvent oboru Podnikání se uplatní v profesích zaměřených na výkon ekonomických, provozně-ekonomických, obchodních a administrativních činností zejména při řízení vlastní firmy v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Po ukončení středoškolského vzdělávání mohou zájemci pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách.

 

Žáci platí školné 12 000,- Kč za rok.

 

Informace k přijímacímu řízení zde

Učební plány všech oborů najdete zde.