Pověřenec pro ochranu os. údajů

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (viz. Čl. 37 a násl. nařízení)

Název právnické osoby (je-li pověřencem právnická osoba), IČ

J. K. accounting s.r.o.

IČ 02734168

Adresa sídla právnické osoby

Hybešova 726/42, 602 00 Brno

Telefonické spojení pověřence

725 654 319

Oficiální e-mail pověřence

gdpr@jkaccounting.cz

ID datové schránky

mqhehgz

Titul, jméno, příjmení pověřence

Petra Peschelová

Kontaktní údaje správce OÚ

Název právnické osoby dle Zřizovací listiny

SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Adresa sídla právnické osoby

Přímětická 1812/50, 669 41 Znojmo

Telefonické spojení

537 020 555

Oficiální e-mail právnické osoby

vedeni@sousoszn.cz

ID datové schránky

uzb45gc

Titul, jméno, příjmení ředitele (statut. orgánu)

Mgr. Libor Hanzal