Obsah

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK

Kuchař - číšník

Základní údaje:

  • délka a forma vzdělání – tři roky, denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • způsob ukončení – závěrečná zkouška
  • poskytované vzdělání – střední vzdělání s výučním listem

 

Popis oboru:

Vzdělání v oboru umožní absolventovi uplatnit se jako kuchař nebo číšník, zejména na pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Ovládá technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby jejich správného skladování, posuzuje jejich jakost a technologickou využitelnost. Zvládá techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků, realizuje jejich odbyt, provádí vyúčtování. Zajišťuje činnosti přípravy, průběhu a ukončení gastronomických akcí, vede dokumentaci provozovny. Po získání praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v pohostinství.

 

Možnost dalšího vzdělávání:

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, a tak získat střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 35,- Kč.
Žáci neplatí školné.

Učební plány všech oborů najdete zde.