KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

Školní vzdělávací program 65-51-H/01
Základní údaje:
  • rámcový vzdělávací program – 65-51-H/01 Kuchař – číšník
  • délka a forma vzdělání – tři roky/ denní forma vzdělávání
  • podmínky přijetí – splnění povinné školní docházky
  • ukončení vzdělání – závěrečná zkouška
  • dosažený stupeň vzdělání – střední vzdělání s výučním listem
Popis oboru:

Vzdělání v oboru umožní absolventovi uplatnit se jako kuchař nebo číšník, zejména na pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Absolvent ovládá technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby jejich správného skladování, posuzuje jejich jakost a technologickou využitelnost. Zvládá techniku obsluhy, sestavuje nabídkové listy služeb a výrobků, realizuje jejich odbyt, provádí vyúčtování. Zajišťuje činnosti přípravy, průběhu a ukončení gastronomických akcí, vede dokumentaci provozovny. Po získání praxe v oboru je připraven k soukromému podnikání v pohostinství.

Možnost dalšího vzdělávání:

Úspěšné složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, a tak získat střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

Stravování ve školní jídelně, cena oběda 50,- Kč.
Žáci neplatí školné.

Nabídky všech oborů s učebním plánem najdete zde.

ImageImage