Přijímací řízení

Pokud máte dotazy k přijímacímu řízení a k podání přihlášky, můžete kontaktovat Zuzanu Svobodovou, zuzana.svobodova@sousoszn.cz, 537 020 555; 537 020 514; +420 732 287 828.

OBECNÉ:

Přijímací řízení bude centrálně řízené MŠMT. V 1. a 2. kole lze podat maximálně 3 přihlášky (resp. 5, pokud se uchazeč hlásí do oborů s talentovou zkouškou). Princip systému bude fungovat na základě prioritizace = obor, o který má uchazeč největší zájem se zapisuje na první místo, u oborů s maturitní zkouškou a u nástavbového denního a dálkového studia se bude zohledňovat výsledek JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

K přihlášce požadujeme lékařské potvrzení (nevyžadujeme u oboru Grafický design a nástavbových oborů Podnikání – denní, dálkové), klasifikace dodávaná na tiskopise HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZĚLÁVÁNÍ, musí být prokazatelná – úřední nebo kulaté razítko vydávající školy.

Kód a název oboru

Požadované přílohy

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

33-56-H/01 Truhlář

66-51-H/01 Prodavač

65-51-H/01 Kuchař – číšník

69-51-H/01 Kadeřník

 • Doklad o splnění povinné školní docházky
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

65-42-M/01 Hotelnictví – Hotelový management

65-42-M/02 Cestovní ruch

69-41-L/01 Kosmetické služby

75-41-M/01 Sociální činnost

 • Doklad o splnění povinné školní docházky
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – grafický design

 • Doklad o splnění povinné školní docházky
 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

64-41-L/51 Podnikání – denní forma

64-41-L/51 Podnikání – dálková forma

 • Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem
 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

65-51-H/01 Kuchař – číšník – zkrácené studium

66-51-H/01 Prodavač – zkrácené studium

69-51-H/01 Kadeřník – zkrácené studium

33-56-H/01 Truhlář – zkrácené studium

 • Doklad o získání středního vzdělání pro zkrácené studium
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
 • Doporučení školského poradenského zařízení
 • Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Přihlášky lze podat od 21. 5. 2024 do 24. 5. 2024 přes: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Jak vyplnit přihlášku elektronicky? Stručný návod naleznete zde.

Zde také naleznete podrobné návody a informace k přijímacímu řízení v roce 2024.

Aktuální legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopisy, formuláře a další dokumenty: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Žádáme všechny uchazeče a jejich zákonné zástupce o uvádění e-mailové adresy na přihlášce ke studiu. Komunikace mezi školou, uchazeči a zákonnými zástupci bude díky tomu velice usnadněna.

Informační schůzky pro žáky přijaté od 1. 9. 2024 a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve středu 26. 6. 2024 od 15.00 hodin u nás ve škole.

Na této stránce najdete testy k procvičování.

Přijímací řízení bude centrálně řízené MŠMT. V 1. a 2. kole lze podat maximálně 3 přihlášky (resp. 5, pokud se uchazeč hlásí do oborů s talentovou zkouškou). Princip systému bude fungovat na základě prioritizace = obor, o který má uchazeč největší zájem se zapisuje na první místo, u oborů s maturitní zkouškou a u nástavbového denního a dálkového studia se bude zohledňovat výsledek JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

Přihlášky lze podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 přes: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Zde také naleznete podrobné návody a informace k přijímacímu řízení v roce 2024.

Aktuální legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopisy, formuláře a další dokumenty: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

V případě dotazů a nejasností kontaktujte:

+ Zuzana Svobodová, referentka, sekretariát školy dveře č. 302, e-mail: svobodova.zuzana@sousoszn.cz, tel.: +420 537 020 555, +420 732 287 828

+ Mgr. Dana Andelová, zástupce ředitele, dveře č. 301, e-mail: andelova.dana@sousoszn.cz, tel.: +420 537 020 501, +420 724 862 374

+ Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy, e-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz, tel.: +420 537 020 500, +420 602 541 973