Obsah

07.05.2021

Český jazyk a literatura kreativně

Český jazyk a literatura kreativně

Tato doba jakéhosi bezčasí sociálních kontaktů není pro nikoho lehká, a to jak na osobní úrovni, pracovní či na poli vzdělávání. Nicméně i přes komplikovanost celé situace není důvod rezignovat.

Detail

04.05.2021

Přijímací zkoušky na Přímce

Přijímací zkoušky na Přímce

První květnové pondělí a úterý bylo ve znamení přijímacích zkoušek. Zájemci o čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia, mířili do SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o., aby zúročili všechny nabyté znalosti.

Detail

26.04.2021

Žáci oboru Cestovní ruch opět přímo v terénu

Žáci oboru Cestovní ruch opět přímo v terénu

Znojemské podzemí. Bítov. Mikulov. Vranov nad Dyjí, v červnu se vás ujmou průvodci z Přímky.

Detail

24.04.2021

Opět pomáháme tam, kde je třeba……

Opět pomáháme tam, kde je třeba……

V sobotu 24. 4. 2021 se ve znojemských obchodech uskutečnilo jarní kolo Sbírky potravin, do kterého se každoročně zapojily dvě žákyně třetího ročníku jako dobrovolnice – Viktorie Tejralová a Veronika Černá .

Detail

Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. dubna 2021

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

 zveřejňuji nové informace k provozu škol ze dne 20. 4. 2021.

 Od 26. 4. 2021 je obnoveno praktické vyučování a praktická příprava žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků ve skupině (týká se OV, UP, OP, tedy všech forem praktického vzdělávání a přípravy, jak je uvedeno ve školském zákonu).

 Osobní účast žáků na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření.

Praktické vyučování bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin, může být upřesněno v suplování.

Nadále jsou povolené skupinové konzultace žáků v maximálním počtu 6 žáků ve skupině (podmínkou účasti je povinné testování).

Konzultace platí pro:

·         pro žáky závěrečných ročníků  SOU i SOŠ

·         pro žáky nižších ročníků SOU i SOŠ ohrožené školním neúspěchem

 Jsou povolené i individuální konzultace 1 žák a 1 učitel – tento žák se netestuje.  Účast na těchto konzultacích je dobrovolná.  

 

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 do odvolání

Od 12. 4. 2021 není nadále umožněna osobní přítomnost žáků SŠ (SOU i SOŠ) v prezenční formě výuky pro teoretickou i praktickou výuku. Jsou povoleny pouze individuální konzultace (1 žák a 1 pedagogický pracovník).

U těchto žáků se neprovádí testování. Testování se provádí pouze u zaměstnanců školy, kteří realizují distanční výuku ze školy nebo mají se žáky individuální konzultace.

Více viz Mimořádné opatření MZ ze 6. 4. 2021.

Libor Hanzal, ředitel školy

Nové informace k přijímacímu řízení pro všechny uchazeče

 

Informace, které jsme obdrželi z MŠMT (16.3.2021), týkají se:

 1. posunutí termínu pro vydání zápisového lístku na ZŠ:
  • z data 6. dubna 2021 na termín 30. dubna 2021

       2.  odevzdání zápisového lístku

 • zápisový lístek je nutno odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků

       3.  zveřejnění výsledků přijímacího řízení, resp. seznamu přijatých uchazečů:

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se nekonají JPZ

- 19. května 2021

 • v případě oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, kde se konají JPZ - nejdříve 19. května nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků, tj. 21. května 2021.
 • v případě oborů středního vzdělání s výučním listem - 19. května 2021

   4.      posunutí termínů konání jednotných přijímacích zkoušek

Týká se pouze oborů, kde se JPZ konají: (69 – 41 – L/01) Kosmetička a (64 – 41 – L/51)

Podnikání – denní (nástavba)

 

Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

 1. termín JPZ: pondělí 3. května 2021
 2. termín JPZ: úterý 4. května 2021

Náhradní termín JPZ:

 1. náhradní termín: středa 2. června 2021
 2. náhradní termín: čtvrtek 3. června 2021

 

5.   Pozvánku k JPZ (týká se pouze oborů Kosmetička a nástavbového studia Podnikání – denní) zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna.

Pokud máte dotazy, kontaktujte mě, prosím.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021. 

Výuka probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021 bude probíhat distanční výuka za dodržování stávajících pravidel pro distanční výuku schválených MŠMT ČR.

I nadále jsou umožněny zkoušky žáků (opravné, v náhradním termínu) i individuální konzultace.

Pokud bude žák potřebovat potvrzení za účelem cesty do školy, není problém ho vystavit (jedná se o žáky z jiných okresů). Je třeba mě o toto potvrzení požádat. Zašleme ho e-mailem.

Od pondělí 1. 3. 2021 bude možný vstup do školy pouze s respirátory FFP2 a za dodržení všech platných hygienických pravidel (dezinfekce, rozestupy...).

Informace o testování žáků a zaměstnanců zatím žádné nemám. Jakmile je obdržím, budu vás informovat.

Výše najdete Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021.

Pokud máte další dotazy či nejasnosti související s distanční výukou, hygienickými opatřeními..., kontaktujte mě.

 

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února 2021. 

Výuka probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021

 

Primární prevence v období uzavření škol

Současná situace spojená s distanční výukou je pro mnohé z nás náročná. Lze využít služeb Centra prevence v Brně, které nabízí ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou žákům, pedagogům i rodičům individuální poradenství v době karantény  https://podaneruce.cz/centra-sluzby/primarni-prevence/

Přijímací řízení

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení můžete odevzdat do 1. 3. 2021 na sekretariátu školy.
Každý pracovní den od 7.00 do 14.30 hod.
V době jarních prázdnin (22.–26. 2. 2021) od 8.00 do 16.00 hod.

Informace, které se týkají úprav závěrečných (maturitních) zkoušek a ukončování studia oborů s výučním listem (maturitní zkouškou) ve školním roce 2020/2021

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 proběhlo dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou i s naším školním řádem. Žáci byli, pokud to bylo možné, klasifikováni známkou. V případě, že žák nemohl být klasifikován, má místo klasifikačního stupně uvedeno N (neklasifikován), které je doplněno slovním hodnocení žáka.

Vzhledem k tomu, že nebude možné v řádném termínu žákům předat písemný výpis z vysvědčení osobně, je možné se s klasifikací žáků za 1. pololetí 2020/2021 seznámit prostřednictvím programu Bakaláři v pololetní klasifikaci (viz návod), popř. třídní učitelé mohou sdělit klasifikaci telefonicky.

Písemný výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je možné předat i po posledním dnu období školního roku 2020/2021, a to nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve vzdělávání (bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace).  

Žáci, kteří nebyli klasifikováni, budou konat ZNT (zkoušku v náhradním termínu), přesné termíny zkoušek oznámí TU, jejich obsah sdělí vyučující příslušného předmětu.

 

Případné dotazy vám zodpoví třídní učitelé nebo vedení školy.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vkládám informace k provozu škol a školských zařízení od 25. ledna 2021.

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

Tyto informace jsem obdržel z MŠMT před chvílí, proto jsem vás nemohl informovat dříve.

S pozdravem Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Čeká vás letos Jednotná přijímací zkouška na střední školu?
Jste zklamaní, že si v letošním roce u nás nevyzkoušíte Jednotnou přijímací zkoušku nanečisto?

Nevadí!
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si z pohodlí domova ZDARMA.
Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 (cermat.cz).

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

najdete zde aktuální Usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021informace z MŠMT ČR. Dle těchto dokumentů probíhá i nadále provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 ve stejném režimu jako od 27. prosince 2020 do 11. ledna 2021.

Pravidla pro distanční výuku zůstávají stejná, jako tomu bylo na podzim tohoto školního roku.

 • Písemný výpis z vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 je možné předat i po posledním dnu období školního roku 2020/2021, a to nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve vzdělávání (bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace).  
 • Vzhledem k tomu, že je škola povinna informovat o výsledcích hodnocení 1. pololetí žáky či jejich zákonné zástupce v den předávání vysvědčení (28. 1. 2021), budou v případě přetrvávající nepřítomnosti žáků ve škole informování všichni žáci a jejich zákonní zástupci dálkovým způsobem (podrobnější informace s pokyny vám sdělím podle vývoje celé epidemiologické situace).

Opět si dovoluji požádat rodiče a zákonné zástupce žáků, aby nám pomohli s dohledem na přípravu svých dětí do školy.

 

V případě dotazů, nejasností... nás můžete samozřejmě kdykoliv kontaktovat telefonicky, e-mailem, popř. se můžete dostavit do školy.

Věřím, že společným úsilím zvládneme úspěšně ukončit toto pololetí..

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 4.1.2021 do 10.1.2021 přechází naše škola opět na distanční výuku. Připomínám možnost individuálních konzultací žáků s pedagogy (mohou probíhat po schválení ředitelem školy).

Pravidla pro distanční výuku zůstávají stejná, jako tomu bylo na podzim tohoto školního roku.

Mějte, prosím, na mysli, že za chvíli bude končit 1. pololetí školního roku 2020/2021. Součástí distanční výuky je také hodnocení žáků. Pro pololetní klasifikaci je třeba mít dostatek známek.

Věřím, že svým odpovědným přístupem k plnění školních povinností přispějete ke svému úspěšnému ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Zvláště žáci závěrečných ročníků, kteří budou konat maturitní nebo závěrečné zkoušky, by si měli uvědomit, že je čeká náročné období spojené s přípravou na tyto zkoušky. Tomu by měl odpovídat i jejich přístup k plnění si svých povinností

Dovoluji si požádat i rodiče a zákonné zástupce, aby nám pomohli s dohledem na přípravu svých dětí do školy.

V případě dotazů, nejasností... nás můžete samozřejmě kdykoliv kontaktovat telefonicky, e-mailem, popř. se můžete dostavit do školy.

Naším společným cílem je zcela jistě úspěšné zvládnutí současné nelehké situace v obtížném období.

Přeji všem klidný konec roku 2020 a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 probíhá distanční výuka.

Průvodní dopis k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020 (opatření MŠMT ze dne 15. 12. 2020 č.j.: MŠMT – 45767/2020-1, MŠMT – 45767/2020-2)

projekt

Carraro Barista „Přímka“ Cup 2020 – junior

kurzy

letákŽáci mají  možnost strávit v naší škole celé dopoledne a zažít si tak celý den v „kůži“ žáka střední školy.

Stačí, když si vyberou obor, o který mají zájem, zavolají do školy  a my jim připravíme program.  

Pokud to bude možné, zajistíme i prohlídku odborného výcviku. Žáci ZŠ tak mají možnost poznat učitele, žáky, atmosféru a prostory školy.

Během tohoto dne si mohou také vyzkoušet jednotné přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky.

Nabídka KO

Dárkovými poukazy potěšíte své blízké

Chtěli byste udělat radost svým příbuzným nebo kamarádům zajímavým dárkem? Můžete překvapit a věnovat dárkový poukaz na kadeřnicko-kosmetické služby.

V kosmetické provozovně nabízíme ošetření pleti ultrazvukovou špachtlí. V sychravém počasí se nechte příjemně prohřát masáží lávovými kameny. Jako příjemný bonus navíc od nás dostanete ke každému kosmetickému ošetření masáž rukou zdarma.

A pokud máte vlasy vysušené či jinak narušené, navštivte kadeřnickou provozovnu a můžete si nechat ošetřit vlasy hloubkovým zábalem nebo si nechat udělat brazilský keratin. Budeme se na vás těšit!

Poukazy

Nejbližší události

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

TERMÍNY KURZŮ 

Kurz Kadet Sommelier

Termín: 30. 11.- 1. 12. 2020

Cena pro žáka:  1600,-

Cena pro dospělého: 1900,-              

 

Barmanský kurz

Termín: 8. 3.-12. 3. 2021

Cena pro žáka:  2800,-

Cena pro dospělého: 7000,-

 

Kurz studené kuchyně

Termín: 5. 10.-7. 10. 2020

Cena pro žáka 2600,-          

Cena pro dospělého: 3000,-

 

Základní kurz Carvingu

Termín: červen 2021

Cena pro žáka: 1350,-

Cena pro dospělého: 3000,-

 

Kurz Sushi

Termín: únor 2021

Cena pro žáka: 1000,-

Cena pro dospělého: 1000,-

 

Baristický kurz

Termín: 12. 10.-13. 10. 2020

Cena pro žáka: 2100,-

Cena pro dospělého: 2500,-

PROČ STUDOVAT U NÁS

 • uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • profesionální přístup pedagogů
 • dobrá pověst školy v regionu
 • dlouholetá tradice školy se zaměřením do oblasti služeb
 • široká a pestrá nabídka oborů
 • důraz na propojení teorie s reálnou praxí
 • spolupráce se sociálními partnery
 • realizace prestižních společenských akcí
 • organizace doplňkových seminářů a aktivit
 • pestrá nabídka zahraničních stáží
 • aplikace trendů současného školství

NAŠÍM CÍLEM JE

 • profesionalita
 • sebevzdělávání
 • optimismus
 • pozitivní myšlení
 • smysl pro povinnost
 • smysl pro spravedlnost
 • tolerance
 • odpovědnost
 • komunikativnost
 • kreativita
 • loajalita

Pro zájemce o studium jsou dveře školy otevřené každý pracovní den do 14.00 hod. Informujte se o možnostech studia a poznejte naši školu! Těšíme se na vaši návštěvu.

SOUSOSZNVirtuální prohlídka školy

ŠKOLA ROKU

Naše škola byla vyhlášena Asociací hotelů a restaurací České republiky Školou roku 2014.

škola roku

Videogalerie

Videogalerie na youtube