Školní parlament

Školní parlament vznikl na naší škole koncem roku 2003. Jsou v něm zapojeni žáci a studenti jednotlivých tříd – vždy po dvou zástupcích za třídu a obor.

Žáci mají vypracován jednací a volební řád, program svých akcí a projednávají různé aktuální podněty a připomínky ze svých vlastních řad. Pokračují v akci „Adopce dítěte na dálku“, zapojují se do různých soutěží a charitativních akcí (Světluška, Bílá pastelka…)

Všichni se těší na Majáles, jehož se tradičně zúčastňujeme. Zástupci školního parlamentu se pravidelně zúčastňují schůzek. Spolupracují s koordinátorkou Mgr. Janou Kamarádovou, která pomáhá studentům s řešením různých problémů. Spolupráce školního parlamentu se všemi pedagogy a vedením školy je velmi vstřícná.