Exkurze do Kontaktního centra ve Znojmě: Očima žáků 3. a 4. ročníku oboru sociální činnost

Markéta Řeřuchová Nezařazené, Školní rok 2023-2024, Sociální činnost

V minulém týdnu měli žáci 3. a 4. ročníku oboru sociální činnost možnost zúčastnit se zajímavé exkurze do Kontaktního centra ve Znojmě. Tato akce byla nejen poučná, ale také otevřela oči mnoha studentům na problematiku závislostí a důležitou roli sociálních služeb v naší společnosti.

Kontaktní centrum ve Znojmě je nízkoprahové zařízení, které poskytuje ambulantní i terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Jeho smyslem je podporovat a motivovat uživatele sociální služby ke změně dosavadního životního stylu a napomoci jejich znovu začlenění do běžného způsobu života většinové společnosti.

Při exkurzi se žáci dozvěděli, že hlavním úkolem služeb poskytovaných v Kontaktním centru je prevence a ochrana klienta i veřejnosti před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými důsledky zneužívání návykových látek. Zaměřují se na včasnou intervenci, poradenství a individuální řešení životní situace klientů.

„Bylo to pro nás velmi poučné a obohacující setkání. Získali jsme nejen teoretické znalosti o problematice závislostí, ale i pohled do praxe a pochopení, jak moc je tato sociální služba důležitá pro společnost“, dodala Adéla Michalová, žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost.

Během návštěvy měli žáci možnost klást otázky a diskutovat s pracovníky Kontaktního centra. Získali tak nejen informace o službách poskytovaných přímo v zařízení, ale i informace, které se týkají tzv. harm reduction, tedy snižování rizik. To se provádí výměnou injekčního materiálu.

Myslím si, že je důležité, abychom byli informovaní o sociálních službách ve svém okolí. Exkurze do Kontaktního centra nám poskytla nejen znalosti o jejich práci, ale i respekt k těm, kteří se této problematice věnují,“ dodala další žákyně 4. ročníku, Júlie Blechová.

Celkově lze říci, že exkurze do Kontaktního centra ve Znojmě byla pro žáky velmi přínosným zážitkem. Obohatila je nejen o nové informace, ale také o vhled do reality práce v oblasti sociálních služeb. Tato akce jistě podpoří další diskuse a reflektování této důležité a citlivé problematiky ve školním prostředí.

Na závěr učitelka Bc. Matyščáková sdílela své dojmy: „Vidět naše žáky zapojené do této exkurze a slyšet jejich otázky ukazuje, že je třeba více věnovat pozornost výchově k citlivosti a porozumění potřebám druhých. Doufám, že tato zkušenost podnítí naše studenty k dalšímu angažmá v oblasti sociální práce.“ Učitelka a vedoucí oboru, Mgr. Sabová, dodala: „Je skvělé vidět, jak naši žáci vnímají sociální realitu a jsou ochotni se do ní ponořit. Tato exkurze byla pro ně nejen lekcí sociální práce, ale i životní lekcí empatie a solidarity.“

                                                                                                                     Bc. Barbora Matyščáková