Přijímací řízení

admin01 Aktuality, Školní rok 2023-2024

Pokud máte dotazy k přijímacímu řízení a k podání přihlášky, můžete kontaktovat Zuzanu Svobodovou, zuzana.svobodova@sousoszn.cz, 537 020 555; 537 020 514; +420 732 287 828.

3. kolo přijímacího řízení

Do 3. kola přijímacího řízení je možné podat přihlášku od 28. 6. 2024 do 8. 7. 2024.

Přihlášku bude možné podat pouze v listinné podobě a do těchto oborů.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

Cestovní ruch4
Hotelový management 10
Sociální činnost10

Obory vzdělání s výučním listem:

Kuchař – číšník15
Prodavač10
Truhlář10

Nástavbové studium:

Podnikání – denní15
Podnikání – dálkové15

Zkrácené studium

Kuchař – číšník10
Prodavač10

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 12. 7. 2024.

Kritéria 3. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2024/2025

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-CESTOVNI-RUCH

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-GRAFICKY-DESIGN-A-PODNIKANI

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-HOTELOVY-MANAGEMENT

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-KOSMETICKE-SLUZBY

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-SOCIALNI-CINNOST

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-PODNIKANI-DALKOVE

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-PODNIKANI-DENNI

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-KADERNIK

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-KUCHAR-CISNIK

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-PRODAVAC

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-TRUHLAR

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-KUCHAR-CISNIK-ZKRACENE

2024-2025_Kriteria-3.-kolo-PRODAVAC-ZKRACENE

OBECNÉ:

Přijímací řízení bude centrálně řízené MŠMT. V 1. a 2. kole lze podat maximálně 3 přihlášky (resp. 5, pokud se uchazeč hlásí do oborů s talentovou zkouškou). Princip systému bude fungovat na základě prioritizace = obor, o který má uchazeč největší zájem se zapisuje na první místo, u oborů s maturitní zkouškou a u nástavbového denního a dálkového studia se bude zohledňovat výsledek JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

K přihlášce požadujeme lékařské potvrzení (nevyžadujeme u oboru Grafický design a nástavbových oborů Podnikání – denní, dálkové), klasifikace dodávaná na tiskopise HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZĚLÁVÁNÍ, musí být prokazatelná – úřední nebo kulaté razítko vydávající školy.

Kód a název oboruPožadované přílohy
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 33-56-H/01 Truhlář 66-51-H/01 Prodavač 65-51-H/01 Kuchař – číšník 69-51-H/01 KadeřníkDoklad o splnění povinné školní docházky Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
65-42-M/01 Hotelnictví – Hotelový management 65-42-M/02 Cestovní ruch 69-41-L/01 Kosmetické služby 75-41-M/01 Sociální činnostDoklad o splnění povinné školní docházky Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Doporučení školského poradenského zařízení Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – grafický designDoklad o splnění povinné školní docházky Doporučení školského poradenského zařízení Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 64-41-L/51 Podnikání – dálková formaDoklad o získání středního vzdělání s výučním listem Doporučení školského poradenského zařízení Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
65-51-H/01 Kuchař – číšník – zkrácené studium 66-51-H/01 Prodavač – zkrácené studium 69-51-H/01 Kadeřník – zkrácené studium 33-56-H/01 Truhlář – zkrácené studiumDoklad o získání středního vzdělání pro zkrácené studium Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Doporučení školského poradenského zařízení Osvědčení o uznání zahraničního vysvědčení Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Přihlášky lze podat od 21. 5. 2024 do 24. 5. 2024 přes: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Zde také naleznete podrobné návody a informace k přijímacímu řízení v roce 2024.

Aktuální legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopisy, formuláře a další dokumenty: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Žádáme všechny uchazeče a jejich zákonné zástupce o uvádění e-mailové adresy na přihlášce ke studiu. Komunikace mezi školou, uchazeči a zákonnými zástupci bude díky tomu velice usnadněna.

Informační schůzky pro žáky přijaté od 1. 9. 2024 a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve středu 26. 6. 2024 od 15.00 hodin u nás ve škole.

Informace pro uchazeče 1. ročníku:

Více zde.