Přijímací řízení

admin01 Aktuality, Školní rok 2023-2024

Pokud máte dotazy k přijímacímu řízení a k podání přihlášky, můžete kontaktovat Zuzanu Svobodovou, zuzana.svobodova@sousoszn.cz, 537 020 555; 537 020 514; +420 732 287 828.

OBECNÉ:

Přijímací řízení bude centrálně řízené MŠMT. V 1. a 2. kole lze podat maximálně 3 přihlášky (resp. 5, pokud se uchazeč hlásí do oborů s talentovou zkouškou). Princip systému bude fungovat na základě prioritizace = obor, o který má uchazeč největší zájem se zapisuje na první místo, u oborů s maturitní zkouškou a u nástavbového denního a dálkového studia se bude zohledňovat výsledek JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

K přihlášce požadujeme lékařské potvrzení (nevyžadujeme u oboru Grafický design a nástavbových oborů Podnikání – denní, dálkové), klasifikace dodávaná na tiskopise HODNOCENÍ NA VYSVĚDČENÍCH Z PŘEDCHOZÍHO VZĚLÁVÁNÍ, musí být prokazatelná – úřední nebo kulaté razítko vydávající školy.

Přihlášky lze podat od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 přes: https://www.prihlaskynastredni.cz/

Zde také naleznete podrobné návody a informace k přijímacímu řízení v roce 2024.

Aktuální legislativní předpisy, metodické materiály, tiskopisy, formuláře a další dokumenty: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termíny rozhovorů: 1. termín: 12. 4. 2024 2. termín: 15. 4. 2024 náhradní termín 29. 4. 2024 a 30. 4. 2024

Žádáme všechny uchazeče a jejich zákonné zástupce o uvádění e-mailové adresy na přihlášce ke studiu. Komunikace mezi školou, uchazeči a zákonnými zástupci bude díky tomu velice usnadněna.

Informační schůzky pro žáky přijaté od 1. 9. 2024 a jejich zákonné zástupce se uskuteční ve středu 26. 6. 2024 od 15.00 hodin u nás ve škole.

Více zde.