Vánoční solidarita na Přímce

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024, Sociální činnost

Ve vzduchu visí vůně vánočního koření a atmosféra vánočních přání. Letos se naše škola rozhodla přivést radost a úsměv na tváře těm, kteří to potřebují nejvíce. Předvánoční akce, kterou inicioval školní parlament, přinesla do naší školy nejen vánoční atmosféru, ale také silné poselství solidarity a laskavosti.

Celkem 22 krabic, které si zamluvily jednotlivé třídy, se staly středem této dobročinné události. Žáci si mohli vybrat dítě dle pohlaví či věku a společně mu poté koupili dárky. Krabici zabalili do vánočního papíru a někteří dokonce přidali i fotografii nebo krátký vzkaz. Účast na této akci nebyla omezena pouze na studenty, dobročinností se nešetřilo ani v učitelských kabinetech a ve vedení školy. I oni se do této akce zapojili.

Předvánoční akce není jen o dárcích, ale také o vytváření pout mezi lidmi a sdílení radosti z vánočního období. Každý jednotlivý dárek a každá zdobená krabice nesou s sebou nejen hmotný dar, ale také láskyplný vzkaz. Tato akce nám připomíná, že i malý čin laskavosti může mít velký dopad. Předvánoční doba je ideálním časem na to, abychom se zastavili, podívali se kolem sebe a zejména přemýšleli o těch, kteří potřebují naši pomoc.

Díky této akci jsme nejen poslali dárky a radost do domovů těch, kteří to potřebují, ale také jsme posílili pouta ve školní komunitě. Věřme, že tato dobročinná tradice bude pokračovat i v budoucnu a že se podobné akce stanou nedílnou součástí našeho školního kalendáře.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem!

Bc. Barbora Matyščáková

https://www.zsprazska.cz/uvod/aktuality/1821/vanocni-vystava-na-primce-potesila-chutove-poharky-7-c