Evropský den jazyků

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024

Již tradičně si v naší škole připomínáme Evropský den jazyků, který se pravidelně v celé EU slaví 26. září. Svátek upozorňuje na jazykovou a kulturní pestrost Evropy a také na důležitost studia cizích jazyků.

Také letos si vyučující cizích jazyků připravili do hodin angličtiny, němčiny a francouzštiny krátký kvíz, který byl zaměřený na poslechové dovednosti. Z autentických nahrávek museli žáci rozpoznat, zda se jedná o pokyny v letadle, na nádraží či o objednávku v restauraci. Mezi nejtěžší úkoly patřilo určit podle poslechu, ve kterém z evropských jazyků byla nahrávka namluvena.

Kvízu se zúčastnilo celkem 25 tříd studijních a učebních oborů. Nejúspěšnějšími řešiteli, kteří dosáhli maximálního počtu bodů, byli Eliška Janíčková ze třídy CR1.A, Petr Šinogl ze třídy CR3.A, Radek Rulc ze třídy PO5, Jakub Křižka ze třídy KA2.A, Veronika Dusíková a Sabina Svobodová ze třídy KČ1.B a Daniel Vocílka a Lukas Matejka ze třídy A2.A.

Všichni výše jmenovaní získali od vedení školy jako odměnu poukázku ke konzumaci na školním baru. Úspěšným řešitelům kvízu srdečně gratulujeme a  těšíme se opět na příští rok!

Za tým vyučujících cizích jazyků Mgr. Ivona Povolná a Mgr. Věra Kosíková