Prodavač: atraktivní zaměstnání

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024

Učební obor Prodavač má na znojemské Přímce mnohaletou tradici. Před více než třiceti lety byl jedním z nejprestižnějších oborů na této střední škole.

„Byly to tehdy silné ročníky, na škole nás studovalo pět tříd prodavačů téměř v každém ročníku, průměr třídy 1,5. Mnoho z nás si potom ještě udělalo maturitu, někteří pak dokonce i vysokou školu. Tehdy jsme se učili pro Potraviny Znojmo, Jednotu, ale i pro Potraviny Praha. Byli tu dokonce i prodavači stavebnin. Praxe probíhala na různých prodejnách. Vždy jsme museli mít bílé a čisté pláště, děvčata čelenky, usmívat se a komunikovat se zákazníky. Tehdy ještě nebyla technika na takové úrovni jako dnes. Vážilo se na váhách se závažím, vše se předbalovalo a vážilo. Třeba mouka, strouhanka, mák, droždí, smetana, kysané zelí i vejce. Tehdy šlo o skutečné řemeslo, museli jsme mít velmi podrobné odborné znalosti, dodržovat přísnou hygienu, ovládat obchodní provoz, zbožíznalství i psychologii prodeje,“ vzpomíná paní Kateřina, 51 let, na dobu svých studií.

A jaké jsou požadavky na obor Prodavač dnes?

Prodavač je vyškolen k tomu, aby zvládl poskytnout podrobné informace zákazníkovi o jednotlivých produktech, zodpovědět všechny jeho dotazy a stížnosti. Přijímá od zákazníků objednávky a vyřizuje je. Uzavírá s nimi prodejní transakce o zboží. Přejímá, kontroluje, skladuje a dohlíží na zboží.

To vše se naši studenti naučí za tři roky. Čeká je odborná praxe na různých typech prodejen, ve škole mají odborné předměty jako je zbožíznalství, obchodní provoz, ekonomika, obchodní počty nebo propagace a aranžování. Musí umět dobře komunikovat a celkově prezentovat svůj obor i školu. Pořádáme také různé soutěže a akce školy, zde se také aktivně zapojují.

Navíc dnes mají k dispozici digitální váhy, elektronické poklady a vůbec moderní technologie. I zákazník se mění. Chce víc. Budoucnost je v hezkých prodejnách a na internetu.

Nyní zaznamenáváme o tento obor větší zájem. Mnoho dívek i chlapců chce vykonávat právě povolání prodavač.

Máš zájem i ty? Chceš pracovat v maloobchodních službách? Rád komunikuješ s lidmi?

Pokud ano, pojď studovat na Přímku. Rádi tě u nás přivítáme.

Mgr. Kateřina Kotoučová