Dostaveníčko na Přímce po více než třiceti letech

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024

V pátek 22. září se po více než třiceti letech od maturity, setkali  prodavači potravinářského zboží. Tehdy to byl velmi prestižní obor. V jednom ročníku bývaly minimálně tři třídy žáků. Většina ukončila s vyznamenáním, dále ještě pokračovali ve dvouletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou, někteří dokonce vystudovali vysoké školy.

První zastávkou byla znojemská Přímka. Zde se absolventů ujala Mgr. Dana Andelová, zástupce ředitele. Při prohlídce školy všichni obdivovali moderní učebny, kadeřnickou i kosmetickou provozovnu, školní jídelnu, kavárnu, odborné učebny a celkovou vybavenost.

Místem setkání s malým pohoštěním u sklenky vína byl Nový Šaldorf. Ve vinném sklepě U Bobule se sešlo asi třiadvacet spolužáků. Pozvání přijal i emeritní ředitel Mgr. František Kotouč.

Vzpomínalo se na dobu studií, zážitky z mládí, ale i na spolužáky, kteří již odešli z tohoto světa.

Byl to příjemně strávený večer.

Mgr. Kateřina Kotoučová