Adaptační kurz na znojemské Přímce opět stmelil nováčky nejen z řad žáků, do kolektivu skvěle zapadli i žáci z Ukrajiny a začínající učitelé

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2023-2024

Žáci prvních ročníků SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. se první dny nového školního roku seznamují s novými spolužáky i učiteli v rámci oboru, který se rozhodli studovat. Zkušenosti jim předávají nejen pedagogové, ale i starší spolužáci. V tomto školním roce připadl na 5. – 6. 9. 2023, pro žáky oboru Sociální činnost o týden později, neboť využili možnosti zapojit se do Dne sociálních služeb.

Hodnocení této aktivity, které zpracovali třídní učitelé a vedoucí oborů z dotazníků samotných účastníků, potvrzuje, že cíl byl splněn. Oba dny byly ve znamení zábavy a nového poznávání v mnoha směrech.  

„Skvělé bylo, Jak Šárka porazila učitele v přítazích a klicích! Super hodnotíme sblížení se třídou a seznámení s učňovským střediskem…,“ citoval odpovědi žáků Ing. Doležal, vedoucí oboru Automechanik

„Žáci se shodli v odpovědích, že jsme si ty dva dny užili. Společné hry, opékání špekáčků, výlet do Mikulova, výšlap na Kozí Hrádek. Jako pedagogové zase oceňujeme, jak byla většina žáků aktivní a komunikativní…,“ shrnula Mgr. Kselíková, vedoucí oboru Kuchař-číšník

„Oba dny jsme trávili venku a v prodejnách, byla zábava a legrace. Nejvíc jsme se asi nasmáli a zároveň poznali při aktivitě s názvem ideální prodavačka…,“ hodnotila Mgr. Pykalová, vedoucí oboru Prodavač

„Kde jinde byste našli truhláře, když ne v lese? Nejvíc se klukům i děvčatům líbilo sebepoznání ve spojení s akcí, letos to byly aktivity Tenisák či Erb. Za rok určitě zařadíme i fotbálek. Samozřejmě jsme se vzdělávali v oboru – poznej list, strom, dřevo…,“ nastínil Ing. Karpíšek, vedoucí oboru Truhlář

Pro velký úspěch přidám seznamovací aktivity hned do prvních třídnických hodin! Velkým přínosem je i zapojení starších spolužáků, kteří přímo v podzemí předvedli, jak probíhá odborná praxe ve 2. ročníku. Potlesk na konci prohlídky určitě moje prváčky namotivoval…,“ sdělila Mgr. Povolná, třídní učitelka, obor Cestovní ruch

„Noví grafici dali nejvíc bodů aktivitě Designování společných zájmů a projektu Aukce o štěstí. Podnětné byly určitě jejich názory týkající se hodnot i fakt, že žáci preferují kolektivní spolupráci a vzájemné předávání zkušeností…,“ informovala Mgr. Andelová, vedoucí oboru Grafický design a podnikání

„Naši nováčci měli možnost seznámit se s hotelem Premium a nakouknout tak pod pokličku jejich budoucího zaměstnání. Někteří hned vyjádřili přání být v hotelu na odborné praxi. Nejvíce zábavnou částí byl pro žáky určitě Laser game, kde se ukázali jako týmoví hráči. Do kolektivu českých žáků také velmi dobře zapadly žákyně z Ukrajiny, které navíc představily gastronomickou kulturu jejich země…,“ chválila svoji třídu Mgr. Kuchařová, obor Hotelový management

„Budoucí pracovníci v kosmetických službách ocenili, že si ve spolupráci se staršími spolužáky mohli vyzkoušet kosmetické úkony a poznat tak školní provozovnu, kde budou vykonávat odborný výcvik. Porovnat ji mohli se salony ve městě, které navštívili a od jejichž majitelek slyšeli cenné informace týkající se propojení teorie s praxí…,“ doplnila Mgr. Fišerová, vedoucí oboru Kosmetické služby

„Tradičně spolupracujeme s Klubem Coolna, kde probíhaly teambuildingové aktivity zaměřené na vzájemné poznání se, součinnost funguje opravdu na výbornou, činnosti jsou různorodé, mají příběh. Na Dni Sociálních služeb se žáci zapojili i do probíhající soutěže, jedna žákyně dokonce získala 1. místo! Odnáší si nejen nové zážitky z poznávání nového kolektivu, nové školy a oboru, ale i výhru v podobě roční permanentky v bazénu Louka,“ doplnila Mgr. Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost, a závěrem shrnuje: „realizace adaptačního kurzu v prvních dnech má určitě smysl nejen pro žáky, ale i pro učitele. Žáci se vzájemně poznají, ztratí ostych komunikovat a my, vyučující, i po pár dnech dokážeme říci, kdo je ve třídě vůdčí osobnost, kdo je soutěživý, kdo je kamarádský více, kdo méně, kdo má potenciál uplatnit se v oboru a u některých i to, jaké mají doma sociální zázemí a rodinné vztahy, poznáme se vzájemně i jako vyučující, plynule se začlení začínající kolegové…“

Adaptační kurz na počátku školního roku pomáhá nejen žákům 1. ročníků, ale i začínajícím pedagogům překonat počáteční fáze, kdy se jim mnohé může jevit jako neobvyklé, cizí a neznámé. V SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. je součástí kariérového poradenství, jež probíhá po celou dobu studia a má propracovanou koncepci s cílem sebepoznání a vzdělávání v oblasti výukového procesu, trhu práce a s tím souvisejícího co nejlepšího uplatnění v životě. 

Mgr. Ludmila Karpíšková, výchovný a kariérový poradce

Vyšlo v tisku: Adapťák na Přímce stmelil nováčky. Do kolektivu skvěle zapadli i žáci z Ukrajiny – Znojemský deník (denik.cz)

Adaptační kurz na znojemské Přímce – e-Všudybyl.CZ – časopis lidí a o lidech v cestovním ruchu (e-vsudybyl.cz)