„Srdíčkové dny“ – Žáci oboru sociální činnost pomáhají vážně nemocným dětem

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024

Každý rok v období od 18. do 22. září pořádá Nadace Život dětem o.p.s. akci, která spojuje střední školy a učiliště z celé republiky ve společném úsilí pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Studenti se vydávají do ulic s nadějí, že prodej sbírkových předmětů přinese úlevu a podporu rodinám, které čelí vážným onemocněním svých dětí. Náklady na léčbu a péči o tyto děti mohou být totiž finančně náročné a mnohdy přesahují možnosti rodin.

Proto se i žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost zapojili do této tradiční sbírky nesoucí název „Srdíčkové dny“ a vydali se ve čtvrtek 21. září do ulic města Znojma, aby nabídli kolemjdoucím různé upomínkové předměty. Výtěžek, jehož částka dosáhla téměř 6 tisíc korun, bude Nadaci Život dětem o.p.s. zaslán poštou.

 „Je velkým povzbuzením vidět, jak naši žáci berou zodpovědnost za své okolí vážně. Tato akce nám připomíná, že i malý kousek naší péče může mít obrovský dopad na život druhých. Naši žáci se i tímto způsobem práce učí empatii, solidaritě a společným úsilím ukazují, že každý může být nositelem pozitivní změny v naší společnosti“, dodává vedoucí oboru Mgr. Marcela Sabová.

 „Jsme vděční všem našim žákům, kteří se zapojili do Srdíčkových dnů, a věříme, že jejich obětavost a péči ocení každá rodina, která dostane pomocnou ruku právě v těchto chvílích, kdy ji nejvíce potřebuje,“ uzavírá učitelka odborných předmětů Bc. Barbora Matyščáková.

Bc. Barbora Matyščáková, Mgr. Marcela Sabová