Když se podaří, co se dařit má

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2022-2023

Na 15. květen připadá Světový den cévní mozkové příhody. Proto se vyučující Marcela Sabová, Kateřina Lustigová a Jana Kamarádová dohodly a naplánovaly pro žáky 3. ročníku oboru Sociální činnost netradiční formu výuky a tou bylo projektové dopoledne.

V pátek 12. května žáci měli za úkol spojit své síly a vytvořit dílo, které nejen pohladí lidské oko, ale také jim pomůže ve sjednocení učiva a vědomostí z jednotlivých odborných předmětů.

Nejprve se studenti rozdělili do 4 skupin po třech a zvolili si mezi sebou leadera. Ten jim vylosoval číslo 1-4 a spolu s ním i mentora, který je celým dopolednem provázel. 1. skupinu měla pod patronátem Mgr. Sabová a CMP zpracovávali z pohledu zdravovědy, péče o klienta a především první pomoci. Dvojku doprovázela Barbora Matyščáková se speciálně pedagickou disciplínou logopedie. Trojku dohlížela Mgr. Lustigová a společně vytvářeli návod, jak zažádat o příspěvek na péči o klienta a jak se zorientovat v dávkách sociálního zabezpečení osob s CMP. A poslední skupinu podpořila Mgr. Kamarádová z pohledu aktivizačních činností klienta s afázií. Zaměřili se nejen na logopedická cvičení při poruše řeči, ale také vytvořili activeboard pro trénink jemné motoriky klienta.

V poslední hodině dopoledne každá skupina seznámila se svým výtvorem ostatní. Žáci se tak mohli přesvědčit, že znalosti odborných předmětů opravdu tvoří jeden celek a to klienta, se kterým poté pracují v daném zařízení.

Výuka byla netradiční, přínosná a hlavně zajímavá. Nejeden žák potvrdil, že opravdu každý učitel říká to stejné, jen se mění úhel pohledu a oblast specializace.

Tak příště zase.