I Přímka pozvala svého odborníka

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Když si žáci vybírají svůj profesní směr, často si nedokáží představit, co vše vlastně může jejich povolání obnášet, jakými směry se profilovat a jaké další dveře otevřít. Právě proto vznikl projekt České spořitelny Den pro školu, jehož smyslem je získat lepší povědomí o budoucím povolání. Dobrovolníci z různých oborů mají možnost se zapsat do databáze, kde uvedou své zaměstnání, zkušenosti a místo, kam jsou ochotni dojet. Škola si pak dle svého zájmu může vybrat odborníka, který žákům umožní propojit se se skutečným světem.

I Přímka využila tento program a pro obor Grafický design a podnikání hledala svého dobrovolníka, který by svým povoláním ukázal, že design a podnikání nemá k sobě zas tak daleko. A nakonec ho našla. Žáci tak mohli ve své třídě přivítat Martinu Joachim, která působí v oblasti digitálního marketingu.

V první části přednášky Martina hovořila o tom, jak skvěle se dá právě kombinace designu a podnikání propojit v oblasti marketingu. Přiblížila studentům svoje začátky, že lidově řečeno „bez práce nejsou koláče“, je třeba učit se, zdokonalovat se a hledat možné cesty. Podělila se také o své vlastní zkušenosti z oblasti reklamy. Diskutovala se žáky o tom, jak vlastně taková práce na zadaném projektu probíhá, jak se jedná se zákazníkem, o zajištění týmu, úkolech každého jednotlivého člena a úskalích, která jsou s touto prací spojena. Zmínila také sociální sítě jako nástroj propagace a s žáky hodnotila konkrétní příklady reklam – jak na ně působí, zaujmou, co by označili za dobrou a co za špatnou reklamu.

Druhá část pak byla zaměřena prakticky. Studenti dostali za úkol vymyslet krátký storyboard, podle něhož by zpropagovali jeden ze tří uvedených produktů pro danou cílovou skupinu. Žáci se úkolu zhostili s nadšením. Ve skupinkách brainstormovali se zápalem, přemýšleli nad různými možnostmi, jak právě jejich reklama by zlákala zákazníka ke koupi produktu, a následně rozkreslovali okénka storyboardu, podle něhož by se reklamní spot natočil. Na závěr potom své práce prezentovali před třídou a nutno podotknout, že za některé by se nemusel stydět ani ostřílený markeťák.

Co víc si přát – skvělý přístup, sdílení zkušeností Martiny Joachim, příjemná atmosféra, zaujetí studentů, a hlavně neskutečná inspirace, a především motivace do dalšího studia.

Bc. Romana Tučková Hahnová