Žáci ze znojemské Přímky pro ZŠ Kravsko a pro ZŠ Dyjákovice

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2022-2023

Poruchy příjmu potravy. Poznáváme Znojmo. Barmanství. Představení oboru. Středoškoláci oborů Sociální činnost, Kuchař-číšník a Automechanik  SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. předávali své praktické dovednosti mladším spolužákům. Cestovní ruch si lektorskou taktovku převezme v červnu.

„Stačí do školy napsat nebo zavolat, aktivit nabízejí opravdu nespočet! Loni jsem se zeptala, zda by nebylo možné doplnit do nabídky praktických dovedností téma o poruchách příjmu potravy a obor Sociální činnost nám ho ušil přímo na míru! A když jsem v červnu potřebovala propojit naši návštěvu Úřadu práce s další aktivitou, škola opět nezklamala. Žáci oboru Cestovní ruch nás přenádherně provedli Znojmem a Gránicemi. Nadchlo mě, jak měli připravené úkoly a odborný výklad. I letos jsme již předběžně domluveni, s Mgr. Pláňkovou, vedoucí oboru Cestovní ruch, jen doladíme konkrétní termín,“ zhodnotila spolupráci obou škol Mgr. Drahomíra Brzobohatá, pedagožka ZŠ Kravsko.

Kolegyně Mgr. Jiřina Novotná ještě upřesňuje, jak květnová aktivita proběhla: „11. května 2023 se pro žáky 8. ročníku uskutečnila u nás ve škole přednáška o poruchách příjmu potravy. Přijely k nám žákyně střední školy na Přímětické ulici Znojmo a měly připravenou skvělou prezentaci a rozličné úkoly, které na téma výborně navazovaly. Naši žáci pracovali s nadšením. Tímto děkujeme škole za hezké dvě vyučovací hodiny a budeme se těšit na další spolupráci.“

„Aktivity jsou samozřejmě velkým přínosem i pro naše žáky. Zdokonalují se ve svých dovednostech, získávají další cenné zkušenosti. Když se jich ptám, jak tyto akce hodnotí, tak slovy, že besedy je baví, všímají si, jak byli žáci komunikativní a jak spolupracovali, co je bavilo, tentokrát prý asi nejvíc přiřazování do potravinové pyramidy nebo diskuse nad zdravými tekutinami. Každý si při realizacích najde to své a dozví se mnohé i o sobě samém,“ dodala Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost.

Výchovná poradkyně ZŠ Dyjákovice Mgr. Alena Přibíková se s pochvalnými slovy připojuje: „Chtěla bych moc poděkovat za prezentace vašich oborů Kuchař-číšník a Automechanik. U žáků i paní učitelky byla velká spokojenost. Články s fotografiemi máme na stránkách naší školy. Těšíme se na další spolupráci.“

Zajímají vás i jiné akce naší školy? Stačí zadat SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. nebo ZŠ Kravsko, ZŠ Dyjákovice, ale i například ZŠ Přímětice, ZŠ JUDr. Mareše Znojmo… a pak listovat články a fotografiemi…

Mgr. Ludmila Karpíšková, kariérový poradce SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o.