MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ V ŠANOVĚ

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2022-2023

Po velkém podzimním úspěchu, kdy žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost byli v SeniorCentru Šanov hrát divadelní hru Cesta za štěstím, jsme opět obdrželi scénář od pana Petra Valenty s pozvánkou na divadelní představení, které neslo název Babička. Tentokrát si p. uč. Chaloupecká, která učí dramatickou výchovu, vybrala k inscenaci žáky druhého ročníku stejného oboru.

Už podle názvu poznáme, že se jednalo o velmi emocionální zážitek, jak pro studenty, učitele, tak i pro zdejší klienty.

V představení účinkovali nejenom žáci naší školy, ale i děti z místní základní školy Šanov, které recitovaly báseň o babičkách, samotní zaměstnanci domova v čele s panem ředitelem Ing. Velebou a hlavně se představení aktivně zúčastnili samotní senioři, pro které bylo představení určené.

Celou divadelní hrou se prolínal film Babička a zazněly i známé písničky: Tvé vlasy kvetou, maminko a píseň Babičko, nauč mě charleston.   

A tady je pár postřehů našich žáků…

„Po počáteční nervozitě přišla velká úleva, že jsem to všechno zvládl“.

„Nejtěžší bylo mluvit nahlas, ale jinak to byl skvělý zážitek. Těším se na další akci, kterou nám učitelé nachystají“.

„Měl jsem za úkol obsluhovat počítač a pouštět hudbu a film. Byl jsem hodně nervózní, ale vše jsem zvládl“.

No a co dodat závěrem? I přes nervozitu některých žáků se představení vydařilo, cíl mezigeneračního setkání byl splněn, jak jinak než na výbornou. Už teď se moc těšíme na další spolupráci se SeniorCentrem Šanov a jejich milými pracovníky. A že to bude již brzy – v červnu na Zahradní slavnosti.