Polytechnická výchova na Přímce v plném proudu!

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Kroužky pro žáky s cílem rozvíjet odbornost, odborné exkurze, sdílení odborných učeben, prázdninový příměstský tábor s následnou přehlídkou polytechnických dovedností. Nejen pedagogové, ale i žáci SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. dokazují, že držet krok s rozvojem v oblasti polytechnického vzdělávání zvládají na výbornou!  

Žáky 1. a 2. ročníků oboru Truhlář se v rámci kroužku zdokonalují při práci s masivem a konstrukčními deskami, výsledkem jsou výrobky široké škály, od velikonočních zajíců přes malé skříňky až po kuchyňské linky. Schází se pravidelně jednou za 14 dní, jejich vedoucím je odborného výcviku Pavel Slabý,“ přiblížil Pavel Dvořák, vedoucí oboru Truhlář.

„Po celý školní rok pracuji s žáky 3. ročníku oboru Automechanik, scházíme se také jednou za 14 dní vždy na 2 hodiny. V 1. pololetí jsme se zaměřili na praktickou část, jež byla realizována ve firmě Psota, v místě, kde všichni naši automechanici absolvují odborný výcvik. Nyní, ve 2. pololetí, finišujeme v přípravě na ústní i písemné závěrečné zkoušky, bereme otázky z praxe i teorie, prostě systematizujeme probrané učivo,“ přiblížil činnost kroužku pro střední školy Ing. Karel Doležal, vedoucí oboru Automechanik.

Sdílení odborných učeben bylo v tomto školním roce realizováno jednak v podzimních měsících, jednak v jarních. Listopad a prosinec byl ve znamení oboru Automechanik a spolupráce se ZŠ Šumná.

Mgr. Diana Sklenářová, výchovná poradkyně ZŠ Šumná se o spolupráci se SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. vyjádřila slovy: „Nabídky sdílení odborných učeben jsme samozřejmě využili velice rádi. Naši sedmáci si přímo ve škole vyrobili stínítko s ornamentem růže, křídla nebo draka, prakticky vyzkoušeli práci s plechem, seznámili se s prostory, kde se učí budoucí řemeslníci. Už se zde zvedaly ruce, že uvažují o studiu oborů Automechanik, Kadeřník i Kuchař-číšník! Jedna žákyně už chtěla ve školní kuchyni zůstat a rovnou s žáky vařit, ta má jasno, že bude kuchařkou. Zrovna jsme měli možnost vidět, jak skládají ubrousky a zakládají stoly. S Přímkou máme spolupráci nastavenu dlouhodobě, aktivit nabízí opravdu nespočet. Pro naše deváťáky pravidelně uskutečňují besedy, kdy se mají možnost dozvědět, které obory škola nabízí a co studium daného oboru obnáší, ucelují si představu, kam mohou jejich kroky po ukončení školy směřovat, kam si podat přihlášku ke studiu. Moji kolegové také využívají nabídky praktických dovedností žáků, kdy budoucí odborníci přímo u nás ve škole prakticky předvedou ukázku činnosti oboru. V tomto vidím veliký přínos – starší žáci předávají zkušenosti mladším. A když přijede náš bývalý žák, loni to byl Jakub Stehlík, tak to vždycky sklidí největší úspěch! I pedagogové rádi vidí úspěšného absolventa, který se do své školy vrací rád. Abych se vrátila k akcím střední školy, každoročně také navštěvujeme projektový den Řemeslo má budoucnost, škoda, že v tomto školním roce nemohl být zrealizován. A to jsem ještě zapomněla na Vánoční výstavu, Den otevřených dveří nebo Přijímací zkoušky nanečisto! O Přímce tedy určitě nikdo nemůže říct, že by nabízela málo aktivit!“

Tomáš Řeřucha, učitel praktických činností ZŠ Blížkovice, zhodnotil aktivitu takto: „Projekt sdílených učeben s oborem Truhlář v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. je skvělá příležitost pro žáky základních škol, které baví práce se dřevem. Přijel jsem s 10 žáky 5. do 7. ročníku, kteří v naší škole o tuto aktivitu projevili zájem. Během bezmála deseti vyučovacích hodin, které jsme na Přímce ve dvou dopoledních strávili, jsou schopni vytvořit v podstatě bezchybný výrobek od úplného začátku až do úplného konce, a to vlastnoručně. Velkou výhodou je malý počet žáků ve skupině a zároveň přítomnost více odborníků k radě a pomoci. Zde je učí nejen učitel odborných předmětů oboru, ale i učni. Spatřuji v tom velký význam v motivaci pro obě strany. Tyto podmínky v rámci výuky oblasti Člověk a svět práce bohužel nejsme schopni v ZŠ napodobit, především z pohledu časové dotace, proto jsme velice rádi a vděčni, že jsme se tohoto projektu mohli zúčastnit. Zároveň věříme, že podobných příležitostí bude jen přibývat. Za naše žáky můžu říct, že si tvoření užili a s výsledky své práce byli velmi spokojeni. A o tu jde ve výuce především, tudíž projekt svůj účel bezezbytku naplnil.“ Slova žáků ZŠ Blížkovice a SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. učitelova slova potvrzují:

Tonda a Šimon: „Starší kluci nás naučili montovat, naučil jsem se obrušovat. Moc se nám to líbilo, protože to bylo místo školy.“

EK: „Líbilo se mi vrtání s vrtačkou, naučila jsem se spoustu věcí, práce se dřevem se mi líbí, pan učitel byl na nás moc hodný (kluci taky).“

Mirek Russwurm: „Bavila mě práce s vrtačkou.“

Matyáš Přibyl: „Odvážím si budku pro ptáčky a stojánek na mobil. Kluci nás naučili montovat a obrušovat.“

Denis Štefan: „Kluci nás naučili dělat se dřevem.“

Tom Pokorný, Eliáš Polívka, Tobiáš Bořecký: „Učili nás Filip, Tonda a Matěj. Naši skupinu měl Filip a naučil nás vyrobit budku. A řezat pilkou a vrtat vrtačkou. A mají tu skvělý školní bar a kantýnu!“

Tonda Sobotka, Matěj Mikulica a Patrik Ištvánek, žáci TR2.A: „Bylo pro nás ctí, že si nás pan učitel Dvořák vyvolil. Rádi jsme předali své zkušenosti a dovednosti žákům ZŠ. Akci považujeme za velmi prospěšnou.“

Ve školách, jejichž žáci se zúčastnili příměstského tábora Přímka 2021, byla v průběhu školního roku 2021-2022 zrealizována putovní výstava s názvem Přehlídka polytechnických dovedností. Děti se svými rodiči si tak ve svých základních školách díky fotografiím a výrobkům mohly připomenout prázdninové dny, kdy si hrály, učily se bezpečnosti silničního provozu, ale i vyráběly hmyzí hotel, krmítko pro ptáčky, kovový stojánek na svíčku či papírový větrník. Výstava probíhala v různých časových intervalech a umístěna byla jednak v prostorách SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. při jejích akcích, jednak v prostorách partnerských základních škol. Od listopadu 2021 do června 2022, od ZŠ Václavské nám. Znojmo, Jubilejní park přes ZŠ nám. Republiky Znojmo, ZŠ Pražská Znojmo, ZŠ Přímětice, ZŠ Kravsko, ZŠ Jevišovice po ZŠ ul. Mládeže Znojmo.

Nejen aktivity polytechnické výchovy budou představeny v rámci workshopu odborných garantů projektu Implementace KAP JMK II ve středu 27. dubna 2022. Realizátoři i spokojení účastníci nesčetných aktivit budou prezentovat vše, co bylo doposud v rámci projektu realizováno. Partneři projektu a zástupci odboru školství Jihomoravského kraje i další významní hosté si budou moci v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. prakticky vyzkoušet, co Přímka přináší a sdílí. A rozhodně je čím se chlubit!

Mgr. Ludmila Karpíšková