Návrat k seniorům

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Pracovat z domu, omezit kontakt s lidmi, vyučovat distančně… Fráze, které se na nás v posledních dvou letech sypaly ze všech stran. Doba covidu byla náročná. Nesměli jsme se setkávat, skrývali jsme se za respirátory a nejtěžší bylo omezení kontaktu s našimi prarodiči. Ti bezpochyby nesli tohle nucené odloučení nejhůře. Po dvou opravdu těžkých letech jsme se konečně dočkali návratu do běžného života.

A do běžného života se vrátila i praktická výuka žáků oboru Sociální činnost, který má na SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. již několik let svoje pevné místo. Na návrat do reálného prostředí se netěšili jen studenti. Pracovníci zařízení sociálních služeb vítali zpět všechny s úsměvem a nadšením. I přesto, že respirátory a další ochranné pomůcky jsou ve zdravotnických a sociálních zařízeních ještě stále každodenní povinnou výbavou, mohli se studenti s klienty potkávat, starat se o ně, popovídat si a poskytnout jim potřebnou péči. A v neposlední řadě se připravit na praktickou maturitní zkoušku.

Již několik let spolupracuje naše škola s mnoha zařízeními sociálních služeb na Znojemsku. A nebylo jediné místo, kde by nebyli rádi, že byla spolupráce navázána. Dát možnost praxe studentům je pro všechny ještě stále naštěstí vidina budoucího posílení pracovního kolektivu. „Vždyť si vychováváme své budoucí kolegy,“ zní z úst vedoucích pracovníků. „A věřte, naši žáci zde nejsou považováni za levnou pracovní sílu, ale za rovnocenné partnery,“ doplňuje Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost.

Děkujeme tímto CSS Znojmo, DPS Jevišovice, SeniorCentru Šanov a DD Božice za to, že nás přijali s úsměvem mezi sebe, za zajištění zázemí a vhodných podmínek pro praxi, za vstřícnost, spolupráci a pomoc při organizaci praktické výuky a realizaci maturitní zkoušky, která mohla v jejich zařízeních po dvouleté pauze zase probíhat.

Věříme, že si vzájemně zajistíme přízeň i do budoucích let!

Mgr. Jana Kamarádová, učitelka SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Další článek zde:

Maturujeme – Domov Božice (domovbozice.cz)