Doučování SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

admin01 Nezařazené

1.1.2022 – 31.8.2022

Dotace právnické osoby Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD,
Znojmo, s.r.o., přijaté dne 22.03.2022 v rámci Výzvy na podporu doučování pro základní školy,
střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek
obcí, pro kalendářní rok 2022

Účelem poskytnutí dotace je:

Vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím úhrady
ostatních osobních nákladů (odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
včetně zákonných odvodů) za individuální nebo skupinové doučování žáků školy.