Prevence digitální propasti

admin01 Projekty, Ukončené projekty

1.1.2022 – 31.12.2022

Specifikace projektu, na jehož realizaci se dotace poskytuje:  

Název výzvy:

Výzva na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních digitálních technologií určená pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 Č. j.: MSMT-4764/2022-2

Název projektu: Prevence digitální propasti

Evid. č. projektu: 0043/DIGIPROPAST/2022

Účel dotace: Účelem dotace je pořízení digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.