Výsledky voleb do školské rady –listopad 2021

admin01 Školská rada

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 2.11.2021 a 4.11.2021. Volební akt proběhl přímou volbou kandidáta na třídnických schůzkách rodičů a třídnických hodinách  8.11.2021.

Volební komise:       Mgr. Libor Hanzal

                               Ing. Markéta Řeřuchová

                               Mgr. Dana Andelová

Celkový počet rodičů a zletilých žáků: 721

Voleb se zúčastnilo celkem rodičů a zletilých žáků: 364

Voleb se nezúčastnilo celkem rodičů a zletilých žáků: 357

Pro navrženého kandidáta č.1  hlasovalo celkem rodičů a zletilých žáků: 295

Pro navrženého kandidáta č.2  hlasovalo celkem rodičů a zletilých žáků: 37

Hlasování se zdrželo celkem rodičů a zletilých žáků: 32

Voleb se zúčastnilo  50,4 % oprávněných osob (je splněna podmínka 50% účastni voličů) a tudíž volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla hlasy pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující tabulka:

Volený kandidátPočet hlasů proPočet hlasů protiNehlasovalo
1.Ivana Rybníčková295016
2.Lucie Stehlíková, Mgr.37016

Zvoleným kandidátem do školské rady za rodiče a zletilé žáky je paní Ivana Rybníčková.