Výsledky voleb – listopad 2011

admin01 Školská rada

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 8. 11. 2011 a 10. 11. 2011. Volební akt proběhl tajným hlasováním.VOLEBNÍ KOMISE: Mgr. Libor Hanzal, Mgr. Dana Andelová, Ing. Markéta Řeřuchová

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 514

Voleb se zúčastnilo 54,8 % oprávněných osob ( je splněna podmínka 50% účasti voličů ) a volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla počet hlasů pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující:

VOLENÝ KANDIDÁT: Jiří Hanáček
POČET HLASŮ: 510

V souladu s § 167 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon), proběhly ve dnech 8. a 10. listopadu 2011 na naší škole volby do školské rady. Do tříčlenné školské rady byl zvolen zástupce rodičů a zletilých žáků a zástupce pedagogických. Poslední člen rady byl jmenován přímo ředitelem školy.