Výsledky voleb – listopad 2008

admin01 Školská rada

Výsledky voleb do školské rady – zástupci rodičů a zletilých žáků

Volby zástupce rodičů a zletilých žáků do školské rady se konaly ve dnech 18. 11. 2008 a 20. 11. 2008. Volební akt proběhl tajným hlasováním.VOLEBNÍ KOMISE: RNDr. Luděk Lustig, Mgr. Vladimír Čech, Ing. Helena Binderová

Odevzdáno platných hlasovacích lístků: 506

Voleb se zúčastnilo 51,6 % oprávněných osob ( je splněna podmínka 50% účasti voličů ) a volby jsou platné. Po ukončení voleb volební komise sečetla počet hlasů pro navrženého kandidáta. Výsledky voleb charakterizuje následující:

VOLENÝ KANDIDÁT: Mgr. Pavel Kolštrom
POČET HLASŮ: 506

V souladu s § 167 odst. 4 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon), proběhly ve dnech 18. a 20. listopadu 2008 na naší škole volby do školské rady. Do tříčlenné školské rady byl zvolen zástupce rodičů a zletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků. Poslední člen rady byl jmenován přímo ředitelem školy.