Projekt „SEPRI“

admin01 Projekt Erasmus+, Školní rok 2014-2015, Zahraniční spolupráce

Spolupráce pro inovace a výměna osvědčených postupů.

V letošním roce rozšířila opět SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. své mezinárodní aktivity v rámci nového vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. Vedle projektů mobilit, v rámci kterých vyjíždí každoročně okolo dvaceti studentů naší školy na zahraniční pracovní stáže, jsme se zapojili do projektu strategického partnerství.

Projekt „Strength from Peer Review – Developing the Quality of International Activities in VET“ (SEPRI) je zaměřený na evaluaci mezinárodních aktivit v institucích odborného vzdělávání za použití Peer Review (metoda externího hodnocení) a navazuje na úspěšný národní projekt finských projektových partnerů. Metoda Peer Review je velmi rozšířená ve vysokoškolském vzdělávání, avšak v oblasti odborného vzdělávání byla doposud využívána pouze okrajově. Cílem projektu je posíltit kvalitu, zlepšení, inovaci a internacionalizaci. Dalším důležitým cílem je také posílení mobilit. Cílovou skupinou projektu jsou studenti, zaměstnanci a management institucí odborného vzdělávání, kteří se účastní mezinárodních aktivit. Projekt pomáhá organizacím, aby se seznámili s Peer Review, naučili se, jak hodnotit aktivity na mezinárodní úrovni, vylepšili kvalitu aktivit, porozuměli spojení mezi strategií a mezinárodními aktivitami. Koordinátorem dvouletého projektu SEPRI je finská vyšší odborná škola Ammattiopisto Luovi v Helsinkách.

Partneři projektu:

Vocational College Luovi, Finsko

Vocational College Keskuspuisto, Finsko

Vocational Cellege Kainuu, Finsko

Fondation d’Auteuil, Francie

Federazione CNOS-FAP, Itálie

Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool, Estonsko

Očekávaným výsledkem projektu je zlepšení kvality mezinárodních procesů a posílení mezinárodních aktivit a zároveň se zvýší dovednosti Peer Review na místní, národní i evropské úrovni.

V rámci přípravy projektu se 13. října 2014 vydali 4 zástupci SOU a SOŠ Přímětická na první čtyřdenní projektové setkání do Helsinek, kterého se zúčastnilo celkem 15 zástupců ze všech partnerských institucí.

První den se zástupci jednotlivých zemí vzájemně představili a krátce prezentovali svou organizaci. Hlavní koordinátorka projektu Mari Kontturi vysvětlila podstatu a metody Peer Review a hlavní cíle projektu.

Druhý den byli všichni účastníci proškoleni a stali se z nich tzv. Peers (externí hodnotitelé). V odpolední části byl sestaven plán aktivit a Peer návštěv na celé období projektu, byly sestaveny Peer týmy a byly stanoveny úkoly pro nejbližší období. První Peer návštěva se uskuteční v březnu 2015 ve Znojmě. Zde také začne Peer Review studentských mobilit.

Třetí den navštívila projektové setkání pracovnice finské Národní agentury CIMO. Seznámila všechny účastníky s finančními pravidly projektu a uvedla příklad Peer review studentských mobilit ve vyšší odborné škole Keskuspuisto. Na závěr pobytu obdrželi všichi účastníci certifikát a s hlavou plnou nových informací a úkolů odcestovali zpět do svých domovů.