Obsah

17.06.2020

CESTA K MATURITÁM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

CESTA K MATURITÁM A ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

MALÁ REPORTÁŽ ZE SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. OČIMA UČITELŮ. OČIMA ŽÁKŮ

Detail

02.06.2020

KRÁL STEAKU S MICHALEM POLČÁKEM

KRÁL STEAKU S MICHALEM POLČÁKEM

Umíte poznat dobře vyzrálé maso pro kvalitní steak? Jak maso správně připravit, aby zážitek byl dokonalý? Odpovědi na tyto otázky získalo sedm učitelů odborných předmětů gastronomických oborů ze znojemské Přímky.

Detail

28.05.2020

Praktická maturita? Ano, ale letos trochu jinak!

Praktická maturita? Ano, ale letos trochu jinak!

Stalo se již tradicí, že žáci oboru Sociální činnost vykonávají svoji praktickou maturitní zkoušku na pracovištích sociálních partnerů školy – v Centru sociálních služeb Znojmo (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem), v SeniorCentru v Šanově, v Domově pro seniory v Jevišovicích – v přirozeném prostředí uživatelů dané služby.

Detail

Po přihlášení na bakaláře přes webové rozhraní najdete v dokumentech jednotlivých učitelů zadání úkolů k opakování přes prázdniny. Nenajdete v mobilní aplikaci.

O prázdninách bude budova školy otevřena v pracovní dny od 8.00 do 13.45 hod.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení více zde

VÝSLEDKOVÉ LISTINY AKTUALIZOVÁNY O UCHAZEČE, KTEŘÍ KONALI JPZ V NÁHRADNÍM TERMÍNU.

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021 pro obory zakončené maturitní zkouškou (studijní obory)

Seznamy přijatých uchazečů:

Cestovní ruch

Ekonomika a podnikání

Hotelnictví

Kosmetické služby

Podnikání - denní

Podnikání - dálkové

Sociální činnost

Přihlášky k MZ podzim 2020

Termín podání přihlášek k opravné nebo náhradní maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2020 je stanoven takto:

20.7. – 24.7.2020  (8.00 – 9.00) se žáci osobně dostaví do kanceláře školy k podání přihlášky. Žáci, kteří budou konat ústní MZ z JČ, odevzdají i nový seznam literárních děl.

soutez

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

https://prijimacky.cermat.cz/

Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky: 23. června 2020

Výsledky přijímacího řízení náhradního termínu budou zveřejněny 27. června 2020

Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je 3. července 2020.

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020-2021

pro obory zakončené maturitní zkouškou (studijní obory)

Dne 16. 6. 2020 zveřejní škola seznamy přijatých uchazečů na www stránkách a na vývěsce při vchodu do školy. Nepřijatí uchazeči nebudou na seznamech uvedeni, rozhodnutí si mohou vyzvednout osobně na sekretariátu školy do 23. 6. 2020, poté budou rozhodnutí o nepřijetí zaslána poštou.

Všichni přijatí uchazeči v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2020/2021, kteří mají zájem nastoupit od 1. 9. 2020 na naši školu na zvolený učební nebo studijní obor, mohou odevzdat zápisový lístek do 23. 6. 2020.

Pokud zasíláte zápisový lístek poštou, prosíme společně s ním zaslat podepsané INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Nepřijatí uchazeči se v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, nemohou proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Standardní odvolání je nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Ředitel školy přijme bez integrace krajského úřadu uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

V případě, že uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, může podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí Žádost o vydání nového rozhodnutí.

Na sekretariátu školy si můžete vyzvednout osobně rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a odevzdat zápisový lístek v níže uvedených termínech, nepřijatí uchazeči mohou zároveň podat žádost o vydání nového rozhodnutí:

 

V případě nejasností či dotazů volejte:

602 541 973 -  Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy;

732 287 828 - Zuzana Svobodová, referentka

 

Od 11. 3. 2020 zrušeno do odvolání teoretické i praktické vyučování.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost sledovat aktuální informace na webu školy.

 

Informace k hodnocení žáků ve školním roce 2019/2020 a informace ke konzultačním hodinám pro žáky závěrečných ročníků za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky od 11. května 2020

 

MŠMT vydalo k hodnocení výsledků vzdělávání ve školním roce 2019/2020 Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (Vyhláška), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku a Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ a SŠ za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (Metodický postup).

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná ve středních školách osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Více viz osobní dopis ministra školství.

Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků dle  připravených rozpisů konzultačních hodin, které uvidíte po přihlášení k programu Bakaláři ve vašich rozvrzích. Žáci svou účast na výuce dokládají čestným prohlášením.

Ochrana zdraví a provoz středních škol se řídí metodikou, kterou vydalo MŠMT 2. května 2020 (Ochrana zdraví)

Informační dopis ředitele školy pro žáky – konzultace od 11. května 2020 (zde).

Rozpis konzultačních hodin pro žáky. Žáci budou rozděleni do skupin.

Informace pro žáky a zákonné zástupce:

Vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, která zakazují osobní účast žáků ve vyučování, bude probíhat výuka všech vyučovacích předmětů formou distanční výuky  (on-line) pomocí e-learningového systému MOODLE a formou e-mailové komunikace pedagogů se žáky.

Žákům připomínáme, že na MOODLE je stejné přihlašovací jméno jako v Bakalářích.

Důležité informace pro žáky!

V době mimořádných opatření je pro všechny žáky povinné on-line vzdělávání (sledování systému MOODLE, e-mailové komunikace a sledování systému Bakaláři).  Žáci, kteří nerespektují požadavky vyučujících nebo s nimi na těchto platformách nekomunikují a neplní zadané úkoly, nemusí být za 2. pololetí 2019/2020 klasifikováni.

 

Informace k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy a k ukončování středoškolského vzdělávání  ve školním roce 2019/2020

 

( MZ, ZZ – řádný i opravný termín)

V souvislosti s řešením mimořádné situace připravilo MŠMT zákon o zvláštních pravidlech č. 135/2020 Sb.

 

Třídní schůzky, které se měly konat 31. 3. 2020  a 2. 4. 2020, se nebudou konat tradiční formou z důvodu mimořádných opatření. Zákonní zástupci žáků se mohou zkontaktovat s třídními učiteli  a individuálně se s nimi domluvit. Zákonní zástupci žáků závěrečných ročníků do 27.5.2020 a ostatních ročníků do 24.6.2020.

letákŽáci mají  možnost strávit v naší škole celé dopoledne a zažít si tak celý den v „kůži“ žáka střední školy.

Stačí, když si vyberou obor, o který mají zájem, zavolají do školy  a my jim připravíme program.  

Pokud to bude možné, zajistíme i prohlídku odborného výcviku. Žáci ZŠ tak mají možnost poznat učitele, žáky, atmosféru a prostory školy.

Během tohoto dne si mohou také vyzkoušet jednotné přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky.

Nabídka KO

Dárkovými poukazy potěšíte své blízké

Chtěli byste udělat radost svým příbuzným nebo kamarádům zajímavým dárkem? Můžete překvapit a věnovat dárkový poukaz na kadeřnicko-kosmetické služby.

V kosmetické provozovně nabízíme ošetření pleti ultrazvukovou špachtlí. V sychravém počasí se nechte příjemně prohřát masáží lávovými kameny. Jako příjemný bonus navíc od nás dostanete ke každému kosmetickému ošetření masáž rukou zdarma.

A pokud máte vlasy vysušené či jinak narušené, navštivte kadeřnickou provozovnu a můžete si nechat ošetřit vlasy hloubkovým zábalem nebo si nechat udělat brazilský keratin. Budeme se na vás těšit!

Poukazy

Nejbližší události

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

TERMÍNY KURZŮ 

Kurz Kadet Sommelier

Termín: 14.10-15. 10. 2019

Cena pro žáka:  1550,-

Cena pro dospělého: 1800,-              

Barmanský kurz

Termín: 24. 2.–28.2. 2020

Cena pro žáka:  2750,-

Cena pro dospělého: 4000,-

Kurz studené kuchyně

Termín: 20.4. -24. 4. 2020

Cena pro žáka 2.750,-          

Cena pro dospělého: 4000,-

Základní kurz Carvingu

Termín: 17. 6. – 18.6.2020

Cena pro žáka: 1350,-

Cena pro dospělého: 3000,-

Kurz Sushi č. 1

Termín: 28. 11. 2019

Cena pro žáka: 1000,-

Cena pro dospělého: 1000,-

Kurz Sushi č. 2

Termín: 29. 11. 2019

Cena pro žáka: 1000,-

Cena pro dospělého: 1000,-

Baristický kurz

Termín: 11. 11. – 12. 11. 2019

Cena pro žáka: 2050,-

Cena pro dospělého: 2050,-

PROČ STUDOVAT U NÁS

 • uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • profesionální přístup pedagogů
 • dobrá pověst školy v regionu
 • dlouholetá tradice školy se zaměřením do oblasti služeb
 • široká a pestrá nabídka oborů
 • důraz na propojení teorie s reálnou praxí
 • spolupráce se sociálními partnery
 • realizace prestižních společenských akcí
 • organizace doplňkových seminářů a aktivit
 • pestrá nabídka zahraničních stáží
 • aplikace trendů současného školství

NAŠÍM CÍLEM JE

 • profesionalita
 • sebevzdělávání
 • optimismus
 • pozitivní myšlení
 • smysl pro povinnost
 • smysl pro spravedlnost
 • tolerance
 • odpovědnost
 • komunikativnost
 • kreativita
 • loajalita

Pro zájemce o studium jsou dveře školy otevřené každý pracovní den do 14.00 hod. Informujte se o možnostech studia a poznejte naši školu! Těšíme se na vaši návštěvu.

SOUSOSZNVirtuální prohlídka školy

ŠKOLA ROKU

Naše škola byla vyhlášena Asociací hotelů a restaurací České republiky Školou roku 2014.

škola roku

Videogalerie

Videogalerie na youtube