Obsah

21.11.2020

Dobrovolnictví v době covidové

Dobrovolnictví v době covidové

Lidé nastalou „koronavirovou dobu“ nevnímají optimisticky, což je zcela pochopitelné. Velmi často v médiích slýcháme, jak záslužné dobrovolnictví je, kde všude dobrovolníci pomáhají, a že dobrovolnické činnosti jsou velmi pestré, což dokládá i tento článek.

Detail

10.11.2020

Tradiční svatomartinská husa na Přímce letos distančně

Tradiční svatomartinská husa na Přímce letos distančně

Jak nejlépe žákům distančně předvést přípravu svatomartinské husy s přílohou bílého a červeného zelí a s houskovým a bramborovým domácím knedlíkem? Žádný problém!

Detail

26.10.2020

Žáci ze znojemské Přímky se v nelehké gastronomické konkurenci neztratí

Žáci ze znojemské Přímky se v nelehké gastronomické konkurenci neztratí

Kurz moderní studené kuchyně zaujal nejen žáky, ale i pedagogy SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. Favoritem byl salát s kozím sýrem, karamelové oříšky a marinovaný pórek.

Detail

22.10.2020

Učení se pro praxi

Učení se pro praxi

Od školního roku 2020/2021 mají žáci oboru Sociální činnost možnost ve druhém ročníku vybrat si z nabídky volitelných předmětů nový předmět - Aktivizační činnosti.

Detail

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dovoluji si vám touto cestou oznámit, že od  25. listopadu 2020 bude znovu probíhat prezenční výuka pro žáky závěrečných ročníků pro třídy A3.A, T3.A, KČ3.A, KČ3.B, KA3.A, KO4.A, PS4.A, HT4.A, SČ4.A, CR4.A, PO5, VK5 včetně zkráceného studia pro třídy KČ1.Z, TR1.Z, KA1.Z, PR1.Z, KO2.Z, SČ2.Z. Bude se konat rovněž praktická výuka žáků ve skupinkách do 20 osob (odborný výcvik, učební a odborná praxe) všech ročníků učebních a studijních oborů. Prezenční výuka bude probíhat dle platných rozvrhů (kromě výuky tělesné výchovy).

Praktické vyučování žáků bude také probíhat v nezměněné podobě dle běžného rozvrhu hodin ve škole nebo na pracovišti zaměstnavatele podle pravidel, která se k tomuto provozu v současné době vztahují. Z toho vyplývá, že:

odborný výcvik

 • oboru Kuchař – číšník (1. – 3. ročník) bude realizován převážně v odborných učebnách školy a školní kuchyni. Na některých smluvních pracovištích není možné z důvodu dočasného uzavření provozovny realizovat OV. Žáci, kteří mají realizovat OV na těchto pracovištích,  budou dnes nebo zítra kontaktováni učitelem OV a odborný výcvik budou realizovat v odborných učebnách naší školy.
 • pro obory Kadeřník (2. a 3. ročník) a Kosmetička (1. – 4. ročník) bude realizován v odborných provozovnách školy, a to i pro žáky, kteří v době prezenční výuky vykonávali OV na smluvních pracovištích mimo školu.
 • pro obory Automechanik (1. – 3. ročník), Prodavač (1. - 2. ročník), Truhlář (1. – 3. ročník) bude realizován jako v době prezenční výuky, žáci půjdou na pracoviště školy a ostatní smluvní pracoviště beze změny.

 

učební praxe

 • oboru Cestovní ruch (CR3.A) bude realizována jen ve středu. Naplánovaná výuka z úterního rozvrhu bude přesunuta na středu dle rozvrhu v programu Bakaláři.  
 • oboru Cestovní ruch (CR4.A) bude realizována dle rozvrhu hodin v pondělí na pracovišti školy.
 • oboru Sociální činnost (SČ3.A, SČ4.A) bude realizována dle rozvrhu ve čtvrtek a pátek v odborných učebnách školy nebo na smluvních pracovištích. Na některých smluvních pracovištích není možné z důvodu dočasného uzavření provozovny realizovat UP. Vedoucí oboru SČ se se žáky spojí ve středu 25.11.2020 a předá jim bližší informace.
 • oboru Hotelnictví a turismus bude realizována pro (HT3.A) ve čtvrtek a pátek a pro (HT4.A) v úterý dle rozvrhu hodin na pracovišti školy.
 • oboru Podnikání, obchod služby (PS3.A) bude realizována ve čtvrtek dle rozvrhu hodin na pracovišti školy.
 • oboru Vlasová kosmetika (VK5) bude realizována dle rozvrhu hodin na pracovišti školy.

 

 

Jestliže je žák nemocen nebo v karanténě a nemůže se tedy prezenční výuky zúčastnit, je nutné informovat třídního učitele žáka, a to nejpozději do 24. 11. 2020.

 

U žáků 1. – 3. ročníku oborů s maturitním vysvědčením a žáků 1. – 2. ročníku oborů s výučním listem či žáků 1. – 2. ročníku nástavbového studia nebo žáků zkráceného studia (KO1.Z) nadále probíhá distanční vzdělávání v teoretických všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětech způsobem, na jaký byli žáci doposud zvyklí (Teams).

Těmto žákům jsou v závažných odůvodněných případech umožněny individuální konzultace s učiteli (1 žák + 1 učitel), které však musí schválit ředitel školy po konzultaci s vyučujícím daného žáka.

 

Pro provoz školy platí následující omezení:

 • zákaz vstupu do školy osobám bez ochrany úst, osobám s projevy onemocněním Covid 19 či osobám v karanténě
 • žáci a učitelé musí nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole; u předmětů, kde je nutné sledovat ústa učitele, může učitel nahradit roušku štítem za dodržení povinného rozestupu 1,5 m od žáků
 • vstup třetích osob (mimo žáky, učitele a zaměstnance školy) do školy je možný, ale pouze v odůvodněných případech a za dodržení hygienických opatření při minimalizaci styku se žáky
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci a studenti v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat; v případě zájmu o školní stravování doporučujeme nahlásit si odběr stravy dálkovým způsobem (přes internet) nejpozději do 24.11.2020 ( 12.30 hod.).

 

Zásadní dokumenty pro současný provoz škol: Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020 Manuál pro žáky a pedagogy platný od 1. 9. 2020. Opatření PES pro oblast školství.

V případě potřeby se obraťte na mě, mé zástupce nebo třídní učitele svých žáků.

Věřím, že současnou situaci společnými silami zvládneme.

 

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

 

 

 

                                

Maturitní zkoušky Jaro 2021 – podání přihlášky k MZ

Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním termínu 2021 bude možné podat od 25. 11. 2020 do 1. 12. 2020. Pro opravný termín od 9.00 do 11.00 hod. v kanceláři školy. Pro řádný termín MZ obdrží žáci závěrečného ročníku bližší informace s termínem a časem podání přihlášky na své e-maily. V případě zdravotních komplikací žáků (karantény), bude možné přihlášku podat i elektronicky. V tomto případě kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Danu Andelovou.

Vážení žáci, vážené žákyně, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

posílám vám informace související se čtvrtletním hodnocením žáků.

 1. nedílnou součástí povinné distanční výuky je hodnocení (klasifikace) žáků
 2. pedagogická rada, na které se hodnotí prospěch, absence a přístup žáků k distanční výuce, se bude konat dne 18. listopadu 2020
 3. třídní schůzky proběhnou on-line formou v termínu od 18. do 27. listopadu 2020 (telefon, e-mail, Teams, skype, případně i individální osobní návštěva školy), termín schůzky a způsob komunikace si zvolte po dohodě s třídním učitelem
 4. všichni žáci obdrží link (odkaz) na vyplnění dotazníku k distanční výuce – termín vyplnění do 20. listopadu 2020
 5. na den 16. listopadu 2020 vyhlašuji ředitelské volno (tento den nebude probíhat distanční výuka)
 6. všechny potřebné informace jsou umístěny na www stránkách školy
 7. všichni máte také možnost využít osobních konzultací se mnou (po předchozí telefonické domluvě)

 

Přeji všem hlavně pevné zdraví a dostatek sil a optimismu do dalšího období.

Libor Hanzal, ředitel školy

Vážené žákyně, vážení žáci,

vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

níže uvedená opaření se prodlužují dle usnesení Vlády ČR do 20. listopadu 2020. Pro žáky platí povinnost zúčastňovat se distančního vzdělávání.

Termín a forma třídních schůzek budou upřesněny během následujícího týdne.

Pro veřejnost je škola otevřena každý pracovní den od 8.00 hod. do 12.00 hod., ve středu do 14.00 hod.

 

Přeji všem hlavně pevné zdraví.

 

Mgr. Libor Hanzal, ředitel školy

Vážené žákyně, vážení žáci,

vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

předávám vám Informace pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid-19 a Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.

Prosím o prostudování těchto dokumentů, ze kterých vyplývá např. zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách, i na praktické výuce (odborném výcviku), žáci mohou odebírat obědy v rámci školního stravování (mohou konzumovat jídlo v prostorách školní jídelny).

26.10. a 27.10. 2020 vyhlásilo MŠMT ČR jako dny volna – nebude probíhat distanční výuka, škola bude uzavřena.

28.10.2020 – státní svátek – nebude probíhat distanční výuka, škola bude uzavřena.

29.10. a 30.10.2020 – podzimní prázdniny – nebude probíhat distanční výuka, škola bude uzavřena.

Termín třídních schůzek v listopadu upřesním po znovuotevření středních škol, budu vás informovat.

Přeji všem klidné dny.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

sděluji vám nové informace, které vyplývají z Opatření MŠMT ČR. Střední školy jsou uzavřeny do 23. října 2020, po celou dobu bude probíhat distanční výuka. Praktické vyučování (odborný výcvik) probíhá v nezměněné podobě dle běžného rozvrhu hodin. Provoz školní jídelny a školní kuchyně není přerušen, probíhá za stávajících podmínek.

26.10. a 27.10. 2020 vyhlásilo MŠMT ČR jako dny volna – nebude probíhat distanční výuka ani praktické vyučování (odborný výcvik), škola bude uzavřena.

28.10.2020 – státní svátek – nebude probíhat distanční výuka ani praktické vyučování (odborný výcvik), škola bude uzavřena.

29.10. a 30.10.2020 – podzimní prázdniny – nebude probíhat distanční výuka ani praktické vyučování (odborný výcvik), škola bude uzavřena.

vDle současných informací by vyučování mělo pokračovat prezenční formou od 2.11.2020 (pokud nebude upřesněno jinak).  Upozorňuji, že i při distanční výuce probíhá hodnocení žáků. Věřím, že všechna doporučení zvládneme realizovat a dodržovat a svou odpovědností přispějeme k brzkému běžnému provozu škol.

 

Přeji všem hlavně pevné zdraví.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Tyto informace vám budou odeslány i s informacemi z MŠMT ČR e-mailem i na Bakaláře - zprávy Komens.

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dovoluji si vám touto cestou oznámit, že od 5. října 2020 bude po dobu 14 dní probíhat na naší škole distanční výuka. Týká se pouze teoretického vyučování, praktická výuka (odborný výcvik) probíhá beze změn.

Během distanční výuky se budou žáci vzdělávat dle platného rozvrhu hodin, omlouvání z výuky bude probíhat stejným způsobem jako při klasickém prezenčním vyučování.

Pokud budete potřebovat další informace či konzultace, můžete se obráti na vedení školy, třídního učitele, vedoucího oboru, ICT koordinátora nebo na poradenské služby školy – kontakty neleznete na www stránkách školy.

Upozorňuji na to, že účast žáků na distanční výuce je povinná (viz novela školského zákona ze dne 25. 8. 2020 § 25).

Věřím, že společně současnou situaci zvládneme.

Přeji všem hlavně pevné zdraví.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

projekt

Carraro Barista „Přímka“ Cup 2020 – junior

kurzy

letákŽáci mají  možnost strávit v naší škole celé dopoledne a zažít si tak celý den v „kůži“ žáka střední školy.

Stačí, když si vyberou obor, o který mají zájem, zavolají do školy  a my jim připravíme program.  

Pokud to bude možné, zajistíme i prohlídku odborného výcviku. Žáci ZŠ tak mají možnost poznat učitele, žáky, atmosféru a prostory školy.

Během tohoto dne si mohou také vyzkoušet jednotné přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky.

Nabídka KO

Dárkovými poukazy potěšíte své blízké

Chtěli byste udělat radost svým příbuzným nebo kamarádům zajímavým dárkem? Můžete překvapit a věnovat dárkový poukaz na kadeřnicko-kosmetické služby.

V kosmetické provozovně nabízíme ošetření pleti ultrazvukovou špachtlí. V sychravém počasí se nechte příjemně prohřát masáží lávovými kameny. Jako příjemný bonus navíc od nás dostanete ke každému kosmetickému ošetření masáž rukou zdarma.

A pokud máte vlasy vysušené či jinak narušené, navštivte kadeřnickou provozovnu a můžete si nechat ošetřit vlasy hloubkovým zábalem nebo si nechat udělat brazilský keratin. Budeme se na vás těšit!

Poukazy

Nejbližší události

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

TERMÍNY KURZŮ 

Kurz Kadet Sommelier

Termín: 30. 11.- 1. 12. 2020

Cena pro žáka:  1600,-

Cena pro dospělého: 1900,-              

 

Barmanský kurz

Termín: 8. 3.-12. 3. 2021

Cena pro žáka:  2800,-

Cena pro dospělého: 7000,-

 

Kurz studené kuchyně

Termín: 5. 10.-7. 10. 2020

Cena pro žáka 2600,-          

Cena pro dospělého: 3000,-

 

Základní kurz Carvingu

Termín: červen 2021

Cena pro žáka: 1350,-

Cena pro dospělého: 3000,-

 

Kurz Sushi

Termín: únor 2021

Cena pro žáka: 1000,-

Cena pro dospělého: 1000,-

 

Baristický kurz

Termín: 12. 10.-13. 10. 2020

Cena pro žáka: 2100,-

Cena pro dospělého: 2500,-

PROČ STUDOVAT U NÁS

 • uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • profesionální přístup pedagogů
 • dobrá pověst školy v regionu
 • dlouholetá tradice školy se zaměřením do oblasti služeb
 • široká a pestrá nabídka oborů
 • důraz na propojení teorie s reálnou praxí
 • spolupráce se sociálními partnery
 • realizace prestižních společenských akcí
 • organizace doplňkových seminářů a aktivit
 • pestrá nabídka zahraničních stáží
 • aplikace trendů současného školství

NAŠÍM CÍLEM JE

 • profesionalita
 • sebevzdělávání
 • optimismus
 • pozitivní myšlení
 • smysl pro povinnost
 • smysl pro spravedlnost
 • tolerance
 • odpovědnost
 • komunikativnost
 • kreativita
 • loajalita

Pro zájemce o studium jsou dveře školy otevřené každý pracovní den do 14.00 hod. Informujte se o možnostech studia a poznejte naši školu! Těšíme se na vaši návštěvu.

SOUSOSZNVirtuální prohlídka školy

ŠKOLA ROKU

Naše škola byla vyhlášena Asociací hotelů a restaurací České republiky Školou roku 2014.

škola roku

Videogalerie

Videogalerie na youtube