Obsah

16.02.2021

Přidej se k truhlářům na Přímce!

Přidej se k truhlářům na Přímce!

Máš rád dřevo a jeho vůni? Jsi kreativní, pečlivý a nebojíš se práce rukama? Pak si nemůžeš vybrat lepší obor!

Detail

12.02.2021

Z tovaryšů děláte mistry

Z tovaryšů děláte mistry

Senátor diskutoval na Přímce s učiteli

Detail

10.02.2021

Kuchaři z Přímky letos Valentýna přivítali distančně

Kuchaři z Přímky letos Valentýna přivítali distančně

Valentýnské menu aneb Láska prochází žaludkem

Detail

07.02.2021

Dobrovolníci v době covidové

Dobrovolníci v době covidové

Autoři minikuchařky a sborníku metodických listů

Detail

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. února 2021 do 28. února 2021. 

Probíhá výuka ve stejném režimu jako dosud.

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021

 

Primární prevence v období uzavření škol

Současná situace spojená s distanční výukou je pro mnohé z nás náročná. Lze využít služeb Centra prevence v Brně, které nabízí ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou žákům, pedagogům i rodičům individuální poradenství v době karantény  https://podaneruce.cz/centra-sluzby/primarni-prevence/

Přijímací řízení

Přihlášky do 1. kola přijímacího řízení můžete odevzdat do 1. 3. 2021 na sekretariátu školy.
Každý pracovní den od 7.00 do 14.30 hod.
V době jarních prázdnin (22.–26. 2. 2021) od 8.00 do 16.00 hod.

Informace, které se týkají úprav závěrečných (maturitních) zkoušek a ukončování studia oborů s výučním listem (maturitní zkouškou) ve školním roce 2020/2021

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 proběhlo dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou i s naším školním řádem. Žáci byli, pokud to bylo možné, klasifikováni známkou. V případě, že žák nemohl být klasifikován, má místo klasifikačního stupně uvedeno N (neklasifikován), které je doplněno slovním hodnocení žáka.

Vzhledem k tomu, že nebude možné v řádném termínu žákům předat písemný výpis z vysvědčení osobně, je možné se s klasifikací žáků za 1. pololetí 2020/2021 seznámit prostřednictvím programu Bakaláři v pololetní klasifikaci (viz návod), popř. třídní učitelé mohou sdělit klasifikaci telefonicky.

Písemný výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 je možné předat i po posledním dnu období školního roku 2020/2021, a to nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve vzdělávání (bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace).  

Žáci, kteří nebyli klasifikováni, budou konat ZNT (zkoušku v náhradním termínu), přesné termíny zkoušek oznámí TU, jejich obsah sdělí vyučující příslušného předmětu.

 

Případné dotazy vám zodpoví třídní učitelé nebo vedení školy.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vkládám informace k provozu škol a školských zařízení od 25. ledna 2021.

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021).

Tyto informace jsem obdržel z MŠMT před chvílí, proto jsem vás nemohl informovat dříve.

S pozdravem Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Čeká vás letos Jednotná přijímací zkouška na střední školu?
Jste zklamaní, že si v letošním roce u nás nevyzkoušíte Jednotnou přijímací zkoušku nanečisto?

Nevadí!
Nabízíme vám možnost vyzkoušet si z pohodlí domova ZDARMA.
Ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku 2021 (cermat.cz).

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

najdete zde aktuální Usnesení Vlády ČR ze dne 7. ledna 2021informace z MŠMT ČR. Dle těchto dokumentů probíhá i nadále provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna 2021 ve stejném režimu jako od 27. prosince 2020 do 11. ledna 2021.

Pravidla pro distanční výuku zůstávají stejná, jako tomu bylo na podzim tohoto školního roku.

 • Písemný výpis z vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 je možné předat i po posledním dnu období školního roku 2020/2021, a to nejpozději třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků ve vzdělávání (bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace).  
 • Vzhledem k tomu, že je škola povinna informovat o výsledcích hodnocení 1. pololetí žáky či jejich zákonné zástupce v den předávání vysvědčení (28. 1. 2021), budou v případě přetrvávající nepřítomnosti žáků ve škole informování všichni žáci a jejich zákonní zástupci dálkovým způsobem (podrobnější informace s pokyny vám sdělím podle vývoje celé epidemiologické situace).

Opět si dovoluji požádat rodiče a zákonné zástupce žáků, aby nám pomohli s dohledem na přípravu svých dětí do školy.

 

V případě dotazů, nejasností... nás můžete samozřejmě kdykoliv kontaktovat telefonicky, e-mailem, popř. se můžete dostavit do školy.

Věřím, že společným úsilím zvládneme úspěšně ukončit toto pololetí..

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Vážené žákyně, vážení žáci, vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

od 4.1.2021 do 10.1.2021 přechází naše škola opět na distanční výuku. Připomínám možnost individuálních konzultací žáků s pedagogy (mohou probíhat po schválení ředitelem školy).

Pravidla pro distanční výuku zůstávají stejná, jako tomu bylo na podzim tohoto školního roku.

Mějte, prosím, na mysli, že za chvíli bude končit 1. pololetí školního roku 2020/2021. Součástí distanční výuky je také hodnocení žáků. Pro pololetní klasifikaci je třeba mít dostatek známek.

Věřím, že svým odpovědným přístupem k plnění školních povinností přispějete ke svému úspěšnému ukončení 1. pololetí školního roku 2020/2021.

Zvláště žáci závěrečných ročníků, kteří budou konat maturitní nebo závěrečné zkoušky, by si měli uvědomit, že je čeká náročné období spojené s přípravou na tyto zkoušky. Tomu by měl odpovídat i jejich přístup k plnění si svých povinností

Dovoluji si požádat i rodiče a zákonné zástupce, aby nám pomohli s dohledem na přípravu svých dětí do školy.

V případě dotazů, nejasností... nás můžete samozřejmě kdykoliv kontaktovat telefonicky, e-mailem, popř. se můžete dostavit do školy.

Naším společným cílem je zcela jistě úspěšné zvládnutí současné nelehké situace v obtížném období.

Přeji všem klidný konec roku 2020 a do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví.

Mgr. Libor Hanzal, ředitel

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 probíhá distanční výuka.

Průvodní dopis k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020

Informace k provozu škol a školských zařízení do konce roku 2020 (opatření MŠMT ze dne 15. 12. 2020 č.j.: MŠMT – 45767/2020-1, MŠMT – 45767/2020-2)

projekt

Carraro Barista „Přímka“ Cup 2020 – junior

kurzy

letákŽáci mají  možnost strávit v naší škole celé dopoledne a zažít si tak celý den v „kůži“ žáka střední školy.

Stačí, když si vyberou obor, o který mají zájem, zavolají do školy  a my jim připravíme program.  

Pokud to bude možné, zajistíme i prohlídku odborného výcviku. Žáci ZŠ tak mají možnost poznat učitele, žáky, atmosféru a prostory školy.

Během tohoto dne si mohou také vyzkoušet jednotné přijímací zkoušky nanečisto z českého jazyka a matematiky.

Nabídka KO

Dárkovými poukazy potěšíte své blízké

Chtěli byste udělat radost svým příbuzným nebo kamarádům zajímavým dárkem? Můžete překvapit a věnovat dárkový poukaz na kadeřnicko-kosmetické služby.

V kosmetické provozovně nabízíme ošetření pleti ultrazvukovou špachtlí. V sychravém počasí se nechte příjemně prohřát masáží lávovými kameny. Jako příjemný bonus navíc od nás dostanete ke každému kosmetickému ošetření masáž rukou zdarma.

A pokud máte vlasy vysušené či jinak narušené, navštivte kadeřnickou provozovnu a můžete si nechat ošetřit vlasy hloubkovým zábalem nebo si nechat udělat brazilský keratin. Budeme se na vás těšit!

Poukazy

Nejbližší události

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

TERMÍNY KURZŮ 

Kurz Kadet Sommelier

Termín: 30. 11.- 1. 12. 2020

Cena pro žáka:  1600,-

Cena pro dospělého: 1900,-              

 

Barmanský kurz

Termín: 8. 3.-12. 3. 2021

Cena pro žáka:  2800,-

Cena pro dospělého: 7000,-

 

Kurz studené kuchyně

Termín: 5. 10.-7. 10. 2020

Cena pro žáka 2600,-          

Cena pro dospělého: 3000,-

 

Základní kurz Carvingu

Termín: červen 2021

Cena pro žáka: 1350,-

Cena pro dospělého: 3000,-

 

Kurz Sushi

Termín: únor 2021

Cena pro žáka: 1000,-

Cena pro dospělého: 1000,-

 

Baristický kurz

Termín: 12. 10.-13. 10. 2020

Cena pro žáka: 2100,-

Cena pro dospělého: 2500,-

PROČ STUDOVAT U NÁS

 • uplatnitelnost absolventů na trhu práce
 • profesionální přístup pedagogů
 • dobrá pověst školy v regionu
 • dlouholetá tradice školy se zaměřením do oblasti služeb
 • široká a pestrá nabídka oborů
 • důraz na propojení teorie s reálnou praxí
 • spolupráce se sociálními partnery
 • realizace prestižních společenských akcí
 • organizace doplňkových seminářů a aktivit
 • pestrá nabídka zahraničních stáží
 • aplikace trendů současného školství

NAŠÍM CÍLEM JE

 • profesionalita
 • sebevzdělávání
 • optimismus
 • pozitivní myšlení
 • smysl pro povinnost
 • smysl pro spravedlnost
 • tolerance
 • odpovědnost
 • komunikativnost
 • kreativita
 • loajalita

Pro zájemce o studium jsou dveře školy otevřené každý pracovní den do 14.00 hod. Informujte se o možnostech studia a poznejte naši školu! Těšíme se na vaši návštěvu.

SOUSOSZNVirtuální prohlídka školy

ŠKOLA ROKU

Naše škola byla vyhlášena Asociací hotelů a restaurací České republiky Školou roku 2014.

škola roku

Videogalerie

Videogalerie na youtube