Bezpečnost nadevše! Policie, Besip a HZS opět vzdělávaly žáky Přímky

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024

Projektový den zaměřený na budoucí řidiče prohloubil spolupráci SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. s pracovištěm územního odboru Znojmo Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, BESIPem a Hasičským záchranným sborem. Cílovou skupinou byli tentokrát žáci studující obory Kuchař-číšník a Prodavač.

Projekt byl realizován 18. dubna 2024 v rozsahu tří vyučovacích hodin ve střední škole na Přímětické ulici. Byl zaměřen na správné chování řidiče motorového vozidla, rizika a faktory ovlivňující chování řidiče, postup při dopravní nehodě, chování zúčastněných osob a  poskytnutí první pomoci. Kmenové třídy v 5. poschodí se proměnily na stanoviště BESIP, PČR a HZS a postupně je navštívily třídní kolektivy KČ1.A, KČ2.A a PR1.A. Na každém stanovišti čekali na žáky kvalifikovaní lektoři z řad Policie ČR, BESIPu a Hasičského záchranného sboru ze Znojma a Brna, aby předali žákům informace a rady ze své oblasti. Odborníci z Brna i Znojma ocenili interakci a slušné chování žáků a vyzdvihli moderní zázemí školy. Účastníci projekt chválili.

„Policisté se zaměřovali na dopravní nehody, jízdu v autě a bezpečné chování na silnicích a v její blízkosti. Zdůraznili, že bezpečnost na silnicích je zodpovědností nejen řidiče, ale každého účastníka silničního provozu. Žáci se dozvěděli, jak správně chodit po silnici, jak se chovat na přechodu pro chodce a jak se chovat jako cyklista. Policisté upozornili na důležitost používání bezpečnostních prvků při jízdě na kole, skateboardu nebo koloběžce. Těmto tématům byl věnován zvláštní důraz, protože mladí lidé patří k nejohroženějším skupinám účastníků silničního provozu. Celé školení bylo zaměřeno na prevenci nehod a zvyšování bezpečnosti na silnicích“ zhodnotila Mgr. Zuzana Sedláková, třídní učitelka KČ1.A.

Denisa Štěpánková a Lucie Čermáková z KČ1.A doplňují: „Odnáším si důležité rady pro bezpečnou jízdu, které bychom měli dodržovat a tím eliminovat nehody na silnicích. Skloňovaly se pojmy jako bezpečná jízda, čitelnost v provozu, povolená a přiměřená rychlost, vzdálenost mezi auty, bezpečnostní prvky jako airbag a stabilizační systém, pravidla chování chodců či cyklistů. Díky získaným informacím můžeme předejít vážným nehodám. Jízda a chůze po silnici může být nebezpečná, ale s dodržováním pravidel a základních bezpečnostních opatření můžeme minimalizovat rizika a přispět ke zvýšení bezpečnosti na silnicích. Buďme tedy všichni opatrní a ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu!“

Věřím, že všechny získané informace budou žákům užitečné a stanou se zodpovědnými účastníky silničního provozu. To je náš společný cíl. Poděkování patří všem lektorům, dovolím si vyzdvihnout hlavní koordinátorku této aktivity, Mgr. Lenku Drahokoupilovou z oddělení tisku a prevence pracoviště územního odboru Znojmo Policie ČR,“ dodal Ing. Karel Doležal, vedoucí oboru Automechanik SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Mgr. Ludmila Karpíšková