Ředitelské volno 30. 6. 2023

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2022-2023

v souladu s § 24, odst. 2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy z provozních důvodů 30. června 2023 ředitelské volno.