Soutěž „Požární ochrana očima dětí“ zná své vítěze

Markéta Řeřuchová Grafický design a podnikání, Školní rok 2023-2024

Výtvarná, literární a digitálně-technologická soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ má dlouholetou tradici s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale i Integrovaného záchranného systému jako celku.

Naši studenti oboru Grafický design a podnikání se tohoto kreativního klání účastnili již minulý rok a v krajském kole obsadili první dvě místa. Letos tuto štafetu přebrali grafici z prvního ročníku, kteří se rovněž mohou pochlubit úspěchem.

A tak v rámci slavnostního vyhlášení okresního kola soutěže, které proběhlo 31. května na Centrální hasičské stanici Znojmo, si přebrala za třetí místo nejen diplom a medaili, ale také i další ceny, žákyně Hanka Dovalovská. Po předání ocenění měli pak účastníci možnost prohlédnout si hasičskou stanici a dozvědět se tak více o práci našich požárníků. Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme další tvůrčí úspěchy.

Bc. Romana Tučková Hahnová