Matematický klokan 2024                  

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024

V pátek dne 22. 3. 2024 se na Přímce uskutečnila logická soutěž Matematický klokan.  Do tohoto klání se zúčastnilo 193 žáků z prvních a druhých ročníků SOŠ, na něž v kategorii Junior čekalo 24 úloh.

Úkoly byly rozlišeny podle obtížnosti. Za každou správnou odpověď získal soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5), za neřešenou úlohu body nezískal ani neztratil, za nesprávnou odpověď mu byl odečten 1 bod. Soutěžící vstupovali do soutěže s 24 body, a to proto, aby nemohli dosáhnout záporného výsledku. Maximální zisk byl 120 bodů.

Matematický klokan probíhal ve třídách KO1.A, KO2.A, CR1.A, CR2.A, HM1.A, HM2.A, GD1.A, GD2.A, SČ1.A, SČ2.A. Ke třem nejlepším účastnicím patřily:

1. Svobodová Kristýna KO1.A

2. Čablová Viktorie CR1.A

3. Grillowitzerová Denisa CR1.A

Výsledy soutěže byly zaslány koordinátorovi soutěže Matematický klokan pro Jihomoravský kraj, který rozhodne, zda výše uvedení účastníci postoupí do kola okresního. Výhercům z Přímky gratulujeme.

Mgr. Tomáš Dobrovolný