Divadelní přestavení v rámci ročníkové práce oboru Sociální činnost

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024, Sociální činnost

Staré pověsti české nejsou pouze dávnými příběhy, ale mohou sloužit jako nástroj pro terapeutickou práci se seniory. V rámci ročníkové práce se o tomto tvrzení mohly 22. března 2024 přesvědčit žákyně třetího ročníku oboru Sociální činnost ze SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Pro seniory z Domova U Lesíka ve Znojmě si děvčata připravila dvě povídky, O Bivojovi a O Libuši a Přemyslovi.

Žákyně také připomněly zajímavosti ze života autora těchto pověstí, Aloise Jiráska, představily jeho další díla. Pro zpestření připravily krátký test, který společně s klienty vyplnily. Všichni zvládli úkol na jedničku, odměnou jim byly omalovánky a sudoku.

Seniorům se představení líbilo. Vyslovili přání, zda by příště nemohlo být divadelní představení delší a scéna lépe ozvučena.

Co napsat na závěr? Staré pověsti nejsou pouze minulostí, ale mohou být živým prostředkem k obohacení a podpoře kvality života a zlepšení stráveného času.

Mgr. Barbora Chaloupecká