Tandemová výuka na Přímce

Markéta Řeřuchová Školní rok 2023-2024

Ve dnech 14. a 16.11.2023 měli žáci znojemské Přímky možnost zažít tzv. tandemovou výuku předmětu matematiky, kterou si pro ně připravili vyučující matematiky Tomáš Dobrovolný a Michaela Fruhwirtová.  Vzhledem k tomu, že výuka probíhala u žáků prvních ročníků studijních oborů, studenti nevěděli, co je čeká. Tandemová výuka spočívá v tom, že se na jedné vyučovací hodině podílí dva pedagogové. Jeden pedagog vysvětluje žákům téma a druhý má prostor věnovat se individuálně jednotlivým žákům a také sledovat způsob výuky svého kolegy.

14.11.2023 probíhala tato výuka u žáků prvního ročníku oboru Hotelový management, 16.11.2023 ve třídě prvního ročníku oboru Kosmetické služby. V obou případech bylo tématem hodiny Mocniny a odmocniny.

V úvodu hodiny vyučující žákům připomněli matematické pojmy jako mocniny a odmocniny, zopakovali si, co je prvočíslo, a především si osvěžili pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami. Každý vyučující měl nachystané příklady od nejlehčího typu pro snadné pochopení až po ty složitější. Nejdříve počítal vyučující s žáky a poté se žáci rozdělili do skupin a zkusili si příklady vypočítat bez pomoci učitelů. U studentů, kteří nezvládli příklad spočítat, těm poté vyučující pomohli.

Během posledních minut vyučovací hodiny pedagogové shrnuli probranou látku a dali žákům prostor k dotazům. 

Na tandemovou výuku, která se konala 16. 11. 2023, se přišly také inspirovat vyučující odborných předmětů oboru Sociální činnost Jana Kamarádová a Marcela Sabová. Tento styl výuky by rády zakomponovaly ve výuce na svém oboru a v jiných předmětech, než je matematika.