Experiment pro maturanty na MUNI

Markéta Řeřuchová Grafický design a podnikání, Školní rok 2023-2024

Třída PS4.A navštívila dne 19. 10. 2023 Ekonomicko-správní fakultu MUNI v Brně, kde se zúčastnila experimentu pro maturanty. Experiment započal v počítačové ekonomické laboratoři, kde byli studenti usazeni do jednotlivých kójí označených čísly. Před započetím testů byly žákům podány instrukce a pravidla, která obsahovala zákaz používání mobilních telefonů a zákaz vzájemné komunikace.

     Celý experiment se skládal celkem ze tří částí. Nejprve jsme měli rozhodnout             o pravděpodobnosti částek, druhá část byla zaměřena na logické uvažování žáků. Pokud jsme odpověděli správně, byli jsme peněžně ohodnoceni.

      Na závěr obdrželi žáci obálku se svým výdělkem, který nasbírali v průběhu celého experimentu. Po testování byla žákům představena univerzita MUNI a také prezentace na téma podnikání a byznys. Za tuhle zkušenost byla třída PS4.A velmi ráda a kdo ví, třeba se v příštím roce někteří z nás stanou studenty Masarykovy univerzity.

Josef Chaloupka PS4A

Valentýna Votoupalová PS4A