„V kůži“ člověka s postižením zraku

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2023-2024, Sociální činnost

Dne 4. 10. 2023 jsme v rámci Dne otevřených dveří zařízení Tyflocentrum Znojmo navštívili zařízení, které poskytuje sociální služby osobám s postižením zraku. Po krátkém seznámení s činností centra jsme si vyzkoušeli různé kompenzační pomůcky, které handicapovaní používají a překvapilo nás, jak pestrý a plnohodnotný život tyto osoby mohou vést. Také nám pracovnice tohoto zařízení zodpověděly na spoustu dotazů, které jsme k tématu měli. Následně jsme využili možnosti vyzkoušet si přímo v prostorách Masarykova náměstí poslepu chůzi s bílou holí, a to jak samostatně, tak s průvodcem. Ani jedna z těchto rolí rozhodně nebyla snadná a na vlastní kůži jsme tak poznali, jaké nástrahy a překážky musí osoby s postižením zraku denně překonávat.

I když jsme ve škole teprve necelé dva měsíce a s oborem Sociální činnost se teprve seznamujeme, zjistili jsme už, že není nad vlastní zkušenost. Ta nám může velmi pomoci poznat svět handicapovaných a usnadnit nám v budoucnu práci s těmito klienty.