Třída SČ1A z Přímky objevuje svět Rané péče v Brně

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2022-2023

Žáci třídy SČ1A se nedočkavě připravovali na svůj výlet do Brna, který byl spojen s návštěvou Společnosti pro ranou péči. Tato nestátní organizace se zaměřuje na prosazování a hájení systému služeb a programů pro ohrožené děti, děti se zdravotním postižením a jejich rodiny. Jejím cílem je eliminovat nebo zmírnit důsledky postižení a poskytnout předpoklady sociálního začlenění rodiny, dítěte i celé společnosti prostřednictvím včasné diagnostiky a následné péče.

Během exkurze se žáci seznámili s odborníky, kteří jim přiblížili významnou roli rané péče v oblasti podpory a pomoci dětí v jejich nepříznivé životní situaci. Měli možnost se dozvědět, jakým způsobem pracovníci pracují s dětmi, a sami se dozvěděli nové techniky a přístupy, které mohou využít pro své vlastní budoucí úsilí.

Žáci byli fascinováni různými aktivitami, které Společnost raná péče nabízí. Měli možnost si vyzkoušet různé hry, které podporují motorické a kognitivní dovednosti dětí, a také se seznámily s hračkami a nástroji, které jsou navrženy pro podporu raného vývoje.

V rámci exkurze měli žáci také možnost diskutovat s pracovnicí a zjistit více o různých aspektech rané péče. Získali cenné informace o vývojových milnících a potřebách dětí v raném věku. Exkurze byla nejenom inspirativní, ale také otevřela nové možnosti a povzbudila žáky k přemýšlení o možných budoucích kariérních cestách. Exkurze byla zcela bezesporu úspěšná. Žáci se nejen pobavili, ale také získaly nové znalosti a dovednosti, které jim mohou být užitečné nejen ve škole, ale také v jejich osobním životě.

Celá třída SC1A byla vděčná za tuto jedinečnou příležitost a věří, že se budou moci podívat na další podobné exkurze, které rozvíjejí jejich vzdělání a otevírají nové obzory. Společnost raná péče si získala nejen srdce žáků, ale také jejich hlubokou úctu k důležité práci, kterou pracovníci vykonávají ve prospěch dětí.