POSLEDNÍ DNY UP V TERÉNU

Markéta Řeřuchová Aktuality, Školní rok 2022-2023

Netradičně zakončili výuku předmětu Učební praxe žáci třetího ročníku oboru Sociální činnost. Vydali se prozkoumávat další z mnoha sociálních služeb, které znají pouze z teoretického výkladu.

První zastávkou byl Emin zámek, jenž poskytuje služby sociální péče klientům, kteří se v důsledku svého chronického duševního onemocnění, nebo duševního onemocnění vzniklého v důsledku závislosti na návykových látkách, ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Druhým zařízením, které žáci navštívili, byla terapeutická komunita Salebra v Tavíkovicích. Jejím posláním je poskytování pomoci a podpory lidem závislým na nealkoholických drogách.

A jak hodnotí exkurze samotní žáci. Zde je několik jejich vyjádření:

„I přes úmorné vedro, které bylo ve čtvrtek, jsem si oba dny užila. Je užitečné, že existují organizace, kterým není lhostejný osud jiných lidí, a snaží se je znovunavrátit do běžného života bez drog. Do dnešního dne jsem vůbec netušila, jak taková komunita funguje,“ sdělila žákyně Andrea Příhodová.

„Líbil se mi Emin zámek. Nejen zámek samotný s nádhernými obrazy Alfonse Muchy a obrovským parkem, ale také dílny pro klienty, kde mohou trávit smysluplně volný čas“, vyjádřila se žákyně Veronika.

„Chtěla bych Vám poděkovat za báječné dva dny. Měli jsme možnost poznat další služby, kde bychom mohli potenciálně pracovat. Získali jsme spoustu nových informací a jiný náhled na péči o klienty v nepříznivé sociální situaci“, doplnila s úsměvem na tváři spolužačka Bára.