PROGRAM BANAL FATAL – PROGRAM PREVENCE ÚRAZŮ PÁTEŘE A MÍCHY

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Termín BanalFatal! Kdo z žáků oboru Sociální činnost do dnešního dne nevěděl, co toto slovní spojení znamená, dnes už ví. Napříč ročníky proběhla v naší škole dne 29. 3. 2023 beseda týkající se prevence úrazů páteře a míchy, která byla realizována v rámci projektu České asociace paraplegiků. A název? Ten vznikl spojením slov – „banální“ a „fatální“. To proto, že dost často se úrazy stávají při banálních situacích a končí fatálními následky.

Lektoři – vozíčkář, který popisoval svůj vlastní příběh a člověk pracující v rizikovém povolání, předávali  žákům autentickou, živou a zajímavou formou informace o úrazech páteře, mechanismech vzniku, následcích, prevenci a snažili se je přivést k tomu, aby se sami zamysleli nad nebezpečností vlastního rizikového chování. Aby sami došli k přesvědčení, že je třeba přemýšlet o tom, jak případná rizika při sportu minimalizovat – být dobře připraven a trénován, zbytečně se nepředvádět a nemachrovat, vyhledávat odborné trenéry, používat při sportu ochranné pomůcky, nekonzumovat před sportem alkohol či jiné omamné látky, ale i třeba to, jak je důležité věnovat zvýšenou pozornost terénu, kde sport probíhá. To vše probíhalo též na podkladě reálných videí, po kterých následovala vždy živá debata.

Právě na základě osobního příběhu, zkušeností a zajímavého vyprávění žáci zjistili, jak málo stačí k tomu, stát se vozíčkářem. Že sedět na vozíku není jen o tom mít problém s mobilitou, ale že s tím souvisí i problémy s vyměšováním, dekubity a třeba i sexem.

A jak hodnotí besedu samotní žáci?

Přednáška mě velice zaujala. Je to dobrý způsob, jak varovat lidi, co se může stát ze stresu a hecování. Když chce někdo udělat dojem nebo zamachrovat, může i skončit na vozíku nebo to vůbec nemusí přežít“.

„Jsem ráda, že jsem se mohla této besedy zúčastnit. I když se o této problematice učíme ve škole, není nad to vidět osobně příběh člověka, který skončil po riskantním chování na vozíku“.

„Teď si ještě více uvědomuji to, jak to mají lidé na vozíku těžké“.

„Bylo to super. Tato přednáška mi ukázala, abych dbal na svůj život a nedělal zbytečné kraviny“.

„Akce byla velmi zajímavá a přínosná. Věřím, že si žáci vzali k srdci informace, které zde slyšeli. Že si znovu připomněli, jak je páteř zranitelná a co následuje po poškození míchy. Potěšilo mě, že znali způsob poskytnutí první pomoci lidem po úrazu páteře (což jsme se učili se třeťáky v prvním pololetí J).  A jsem přesvědčena o tom, že budou šířit informace mezi své kamarády a známé, čímž se může počet úrazů rapidně snížit“, sdělila Mgr. Marcela Sabová, která besedu pro žáky svého oboru zajistila.

Mgr. Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost