TULIPÁNOVÝ MĚSÍC – TÝDENNÍ TVŮRČÍ VÝZVA!

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Tulipánový měsíc pokračuje dál i na znojemské Přímce.

„Pojďme spolu, sedm dní po sobě, každý den vyrobit jedno přáníčko“- to byla výzva pro minulý týden určená všem, žákům i učitelům, kteří chtěli tvořit a které oslovila Mgr. Sabová ve spolupráci s Centrem Amélie. O co se vlastně jednalo? V týdnu od 20. do 26. března mohl ten, kdo chtěl, vyrobit každý den jedno přáníčko na podporu onkologicky nemocných v nemocnicích.

Co z toho „výtvarníci“ mohli mít a určitě měli? Každopádně dobrý pocit, že někomu udělají radost, že v sobě objeví určitou dávku kreativity, že dosáhnou závazku, který nebyl nutný, že dokáží překonat výzvy a překážky, které se staví do cesty komukoliv a také se zdokonalí v tréninku rozhodování a plánování svého osobního času.

Do tohoto projektu se nakonec zapojili žáci oboru Sociální činnost, Kosmetička a Hotelový management pod taktovkou jejich učitelů – Mgr. Chaloupecké, Ing. Balíkové, Mgr. Kamarádové a Mgr. Sabové. Celkem se sešlo úctyhodných, 204 krásných přáníček, která poputují do Centra Amélie v Praze, kam budou odeslána poštou.

Všem zapojeným žákům i učitelům patří velké poděkování a obrovská pochvala za to, že nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní kolem. Podpoří totiž lidi ve chvíli, kdy jsou nemocní a často i nějakým způsobem sami. Ještě jednou velké díky!!!

Mgr. Marcela Sabová