Na Přímce vyvěsili vlajku pro Tibet

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Desátého března na mnoha místech uvidíte vlát vedle české vlajky i jinou, na které bude vyobrazena hora v pozadí se sluncem. A proč tomu tak je? Tento den si totiž lidé na celém světě, jako každý rok, připomenou výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Letos si opět již šedesáté čtvrté výročí této okupace připomínáme jako „Den práv Tibetu“.

Proto se některé úřady, školy a instituce ve Znojmě připojily k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Mezi nimi i střední škola na Přímětické ulici.

Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.

Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města.

Kampaň Vlajka pro Tibet má symbolický charakter a je vyjádřením solidarity s národem, který se snaží přežít pod okupací cizí země. Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení. Vlajka byla ustanovena v roce 1912 a dnes ji užívají Tibeťané v exilu. A co znázorňuje?

Bílá hora ve středu vlajky symbolizuje Tibet, kterému se často říká „země obklopená zasněženými kopci“. Šest červených paprsků na modré obloze představuje šest původních kmenů, které jsou považovány za předky Tibeťanů. Slunce svítí do všech směrů a je symbolem štěstí a radosti ze života. Dvojice lvů v popředí pak vyjadřuje sjednocení duchovního a světského života. Drahokamy, které mají lvi v tlapách, mají náboženský význam spojený s Buddhovým učením.

Mgr. Kateřina Kotoučová