Na Přímce proběhly besedy ÚP s vycházejícími žáky

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Doba maturit a závěrečných zkoušek se pomalu blíží. Žáci se po jejich absolvování budou rozhodovat, kam půjdou dál.

Střední odborná škola na Přímětické ulici proto využila nabídky Úřadu práce ve Znojmě uspořádat besedy s právě vycházejícími studenty. Letos přišli na Přímku předat informace z oblasti trhu práce dva zástupci úřadu, paní Pirklová a pan Kadlec.

Přednášky se uskutečnily v únoru a březnu. Zúčastnili se jich nejen letošní maturanti, ale i žáci posledních ročníků učebních oborů a studenti dvouletého nástavbového studia.

Studenti se zajímali třeba o práci v zahraničí, pomaturitní jazykové kurzy či uplatnění v armádě. Ověřili své znalosti v oblasti pracovně právních vztahů nebo jak správně napsat životopis a motivační dopis.

Ve vzorové pracovní smlouvě dostali za úkol vyhledat chyby a uvést správné údaje. Žáci se aktivně zapojovali v diskusi svými podnětnými a věcnými dotazy. Bylo vidět, že tyto besedy mají skutečně smysl a pomohou se studentům lépe orientovat na trhu práce. Za to patří velké díky realizátorům tohoto projektu.

Mgr. Kateřina Kotoučová