Truhláři z Přímky prezentovali své dovednosti žákům ZŠ ul. Mládeže Znojmo

admin01 Aktuality, Školní rok 2022-2023

Přehlídka polytechnických dovedností pro partnerské základní školy je realizována SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. v rámci projektu Implementace KAP JMK II. Jedná se o další z nespočtu akcí školy rozvíjející spolupráci mezi středními a základními školami v oblasti polytechnického vzdělávání. Příkladem aktivit jsou příměstský tábor, sdílené učebny, odborné kroužky a exkurze.

První ze dvou realizací přehlídek proběhla v úterý 7. března 2023 v dílnách ZŠ Mládeže Znojmo. Budoucí truhláři z Přímky prezentovali své dovednosti žákům 6. ročníku základní školy. Výstavka zachycující aktivity oborů Automechanik a Truhlář v průběhu let 2021-2023 zůstane v 1. patře základní školy do 21. března 2023, poté bude přesunuta do ZŠ nám. Republiky Znojmo, kde proběhne další prezentace.

„Na prezentaci polytechnických dovedností  jsem s sebou vzal žákyni 1. ročníku Kláru Kočkovou, žáka 2. ročníku Vojtěcha Galu a žáka 3. ročníku Matěje Mikulicu. Každý přednesl a částečně předvedl, co všechno se v jednotlivých ročnících oboru Truhlář naučili. Klára podotkla důležitost ruční práce v 1. ročníku, kdy se naučí používat všechno ruční nářadí a s ním vytvářet všechny truhlářské spoje a první výrobky, Vojta navázal a zaměřil se na strojní zařízení a naznačil, jak musí být obezřetní ohledně bezpečnosti práce, prezentaci zakončil Matěj slovy, jak vše, co se naučil v 1. a 2. ročníku, dokáže zúročit ve 3. ročníku při výrobě zakázek a pak samozřejmě při závěrečných zkouškách“ sdělil Pavel Dvořák, vedoucí oboru Truhlář.

„Návštěva základní školy Mládeže byla příjemná. Při naší prezentaci truhlařiny děti bedlivě poslouchaly, s obdivem koukaly na výrobky, které jsme přinesli, a měli plno zajímavých otázek. Myslím, že se určitě mezi nimi najdou naši budoucí kolegové,“ svěřila se Klára Kočková, žákyně 1. ročníku oboru Truhlář.

„Děti byly fajn, nejvíce je zajímala výroba krmítka pro ptáčky, které jsme vyráběli právě s dětmi ze ZŠ na příměstském táboře. „Mým úkolem bylo okomentovat všechny výrobky, které vzešly z rukou mladších spolužáků v průběhu let pod dohledem nás, truhlářů, a kolegů z oboru Automechanik. Hmyzí hotel, budka pro ptáčky, pokladnička domeček, stojan na láhve, větrník, ozdoba do květináče, auto z budoucnosti, zvířátka z plechovky a spousta výrobků vzniklých technikou drátkování,“ doplnil Vojta Gala z TR2.A.

„Bylo pěkné vidět u dětí úsměv, když se dozvěděly, že si již v druhém a třetím ročníku vyděláváme peníze za námi odvedenou práci. A vůbec nevěřily, co všechno pouze po třech letech učení zvládneme vyrobit!“ dodal Matěj Mikulica, žák TR3.A.

„Do této aktivity probíhající v rámci projektu Implementace KAP JMK II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) se škola zapojila v září 2020. Projekt byl plný kreativity, nápadů a polytechniky, i přes covidová omezení se nám podařilo naplnit plánované aktivity, k nimž jsme se zavázali. Zájem o spolupráci ze strany základních škol nás velmi těší,“ doplnila koordinátorka projektu Mgr. Lucie Pláňková.

Poděkování za spolupráci patří Mgr. Stehlíkové, zástupkyni ředitelky školy, a panu učiteli Mgr. Tunkovi ze ZŠ Mládeže Znojmo.

Mgr. Ludmila Karpíšková, výchovný a kariérový poradce SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o.