Žáci z Přímky si Den povolání užili, a ještě dostali pochvalu!

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Spolupráci se základními školami jsme v letošním školním roce završili Dnem povolání v ZŠ JUDr. Mareše Znojmo. Vážíme si nabídky, že jsme byli ke spolupráci osloveni, děkujeme za pochvalná slova po akci samé.

Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám touto cestou jménem realizačního týmu projektu „Den povolání na Marešce“ poděkovat za spoluúčast Vašich pedagogických pracovníků a Vašich žáků při realizaci projektového dne zaměřeného na volbu povolání, který proběhl dne 17. 6. 2022 na ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Klášterní 2, Znojmo. Velmi oceňujeme přípravu, profesionalitu zúčastněných i jejich pracovní nasazení. Akce se setkala s nečekaně velkým úspěchem nejen ze strany našich žáků, ale i učitelů. Velmi by nás potěšilo, kdybyste byli ochotni zapojit se do podobné akce i v budoucnu. 

S poděkováním a pozdravem za realizační tým Martina Štefanovičová, Šárka Grunová, Dana Škapová 

Projekt o 56 stanovištích byl ze strany realizačního týmu zorganizován pro žáky 5. – 8. tříd, program na více než dvaceti stanovištích zajistili žáci naší školy ve spolupráci se svými učiteli. Poznáš nářadí sloužící k opravě automobilů? Naučíš se zaplést cop? Ukaž, kolik talířů zvládneš nést na jedné ruce! Vyrob si dekoraci na zabalení dárkového balíčku! Vyzkoušej si řezání na lupénkové pilce!  Přiřaď název turistické destinace světa k obrázku! Vytvoř 3D modelaci kostky! Poznáš vůni potraviny? Zvládneš malovat na obličej? Přiřadíš správně názvy kostí? Jistě jste poznali, o které povolání se jednalo. A to jen zlomek aktivit, díky nimž se žáci seznámili se všemi obory, jež naše škola nabízí. Automechanik, Kadeřník, Kuchař-číšník, Prodavač, Truhlář – studium tříleté s výučním listem, Cestovní ruch, Grafický design a podnikání, Hotelový management, Kosmetička, Sociální činnost – studium čtyřleté s maturitní zkouškou.

Žáci ze SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. opět dokázali, že předávat své dovednosti umí. Pomáhají mladším spolužákům v rozhodování, jakou profesní cestou se dát. V září už proběhnou besedy s žáky přímo ve třídách…

Mgr. Ludmila Karpíšková, výchovný a kariérový poradce SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.