Nedej pokušení šanci!

admin01 Aktuality, Školní rok 2021-2022

Besedy s odborníky na téma drogové závislosti se v Centru Louka v Louckém klášteře Znojmo ve čtvrtek 16. června 2022 zúčastnili žáci 1. ročníku oborů Cestovní ruch, Truhlář a Sociální činnost SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Více jak dvouhodinová přednáška byla určena pro žáky prvního ročníku středních škol, protože právě toto období je pro mnohé studenty přelomové a kritické, kdy ze známého prostředí přecházejí do prostředí cizího, mezi nové spolužáky. Tato skutečnost může být pro ně riziková. Naváží nevhodná přátelství, setkají se s drogami, či se stanou obětí nejrůznějších útoků na sociálních sítích. Prvotně však byla přednáška zaměřena na drogovou problematiku, neboť ta je pro tuto cílovou skupinu mnohdy velice lákavá. Velkou roli hraje pokušení vyzkoušet něco nového a za každou cenu se začlenit do nového kolektivu. Celou akcí prováděl moderátor, který aktivně vtahoval samotné studenty do problematiky vhodnými otázkami a dotazy, simuloval virtuálními brýlemi stavy vlivů různých drog, což si řada studentů měla možnost vyzkoušet. Vystřídalo se zde několik přednášejících. Pan Radovan Voříšek, vedoucí oddělení sociálního poradenství Podané ruce, hovořil o všech druzích závislostí, především drogových, a všech důsledcích a nebezpečích, které z toho plynou. Celou záležitost obohatil osobními zážitky z dlouholeté praxe. Kriminalista Michal Hanuš a preventistka Lenka Drahokoupilová z Policie České republiky rozebrali problematiku trestní odpovědnosti za držení a užívání drog a na názorných příkladech, důsledcích dopravních nehod spáchaných v našem okrese pod vlivem návykových látek, apelovali na studenty, ať se takovým situacím vyhýbají. Celou přednášku emotivně zakončil rozhovor s bývalou uživatelkou drog o jejím celoživotním zápasu se závislostí, který ji dovedl až k sebevraždě.

„Na žáky nejvíce zapůsobily fotografie z fatálních dopravních nehod, které nemůžeme vidět v tisku, kdy viník požil alkohol nebo návykové látky. Zdrcující byly záběry auta po nehodě, ale zejména obětí autonehody, pro účely zveřejnění samozřejmě přikrytými. V tu chvíli by bylo v sále slyšet i špendlík, kdyby spadl na zem. Strhující příběh mladé ženy závislé na pervitinu byl zase dokonalou ukázkou toho, jak drogy člověka poznamenají na celý život a jak je těžké dostat se zpět. Tón besedy nebyl v takovém tom zakázaném duchu, nikdo žákům neřekl, to nesmíš, neber to, nedělej to. Oni jim ukázali, že když to zkusíš, tak dopadneš špatně, tohle jsou ty následky a to přece nechceš. Podali to tak, že to bylo pro ty žáky odstrašující,“ zhodnotila besedu Mgr. Veronika Nedvědová, třídní učitelka CR1.A.

Děkujeme por. Mgr. Lence Drahokoupilové za velice přínosnou akci.

Ing. René Senko a Mgr. Ludmila Karpíšková